Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta Zagrebu
AMA-FBF

Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (lat. ALMAE MATRIS ALUMNI PHARMACEUTICO-BIOCHEMICAE
UNIVERSITATIS ZAGREBIENSIS, skraćenica AMA-FBF) članica je AMAC Saveza društava (Društvo bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu, lat. Almae matris Croaticae alumni Universitatis studiorum Zagrabiensis)

Osnivačka skupština AMA-FBF održana je 2. listopada 1992. god. u sklopu proslave 110-te obljetnice osnutka nastave ljekarništva na Sveučilištu u Zagrebu. Da bi se moglo registrirati Društvo donesen je Statut, izabrana su privremena Upravna tijela Društva do Izborne skupštine, podijeljene i ispunjene pristupnice. Izborna skupština AMA-FBF održana je 18. ožujka 1994. god

Sjedište Društva je u Zagrebu, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, A. Kovačića 1.