Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Studenti farmacije i medicinske biokemije na petom Kongresu Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije (listopad 2018.)