Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Vrednovanje obrazovnog procesa

Osnovna metoda koju Sveučilište u Zagrebu koristi u svrhu vrjednovanja obrazovnog procesa jest primjena anketnih upitnika za studente. Rad svojih nastavnika studenti procjenjuju putem Ankete za procjenu nastavnika, a zadovoljstvo cjelokupnim iskustvom studiranja može se procijeniti putem anketnih upitnika za vrjednovanje studija u cjelini. Obje vrste anketa provode se kontinuirano i to prema pripadajućim planovima provedbe.