Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada Ive Vučemilo

3.1.2023.

Obrana završnog specijalističkog rada

Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća za specijalističke studije, na sjednici od 16. studenoga 2022. godine, prihvaća pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada Ive Vučemilo, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Fitofarmacija s dijetoterapijom pod naslovom

 

 

„Prirodne tvari u liječenju neuropatske boli“

 

 

Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada:

 

 

  1. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. doc. dr. sc. Marija Kindl

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. dr. sc. Zdenka Kalođera, professor emerita

 

Obrana će se održati u četvrtak, 12. siječnja 2023. godine, u 11 sati na Zavodu za farmakognoziju, Marulicev trg 20/II.