Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada Andree Lovrić

24.2.2023.

Obrana završnog specijalističkog rada 

Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća za specijalističke studije, na sjednici od 15. veljače 2023. godine, prihvaća pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada Andree Lovrić, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom

 

 

„Sigurnost primjene antipsihotika u trudnoći“

 

 

Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada:

 

 

  1. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. izv. prof. dr. sc. Miroslav Herceg

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

  1. prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 

Obrana će se održati u utorak, 28. veljače 2023. godine, u 13 sati na Zavodu za farmakologiju, Domagojeva 2.