Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada Jelena Šimunović, mag. pharm.

26.1.2024.

Obrana doktorskog rada

Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a prema zaključku Fakultetskog vijeća na sjednici od 17. siječnja 2024. godine, Jelena Šimunović, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, branit će svoj doktorski rad pod naslovom:

 

 

„Glikozilacija haptoglobina u kolorektalnom karcinomu“

 

u petak, 9. veljače 2024. godine, u 13 sati u Biocentru, Borongajska cesta 83 H (dvorana 2),  pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

 

1. prof. dr. sc. Sanja Dabelić

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

2. prof. dr. sc. Dunja Rogić

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

3. prof. dr. sc. Neven Ljubičić

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet