Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana doktorskog rada - Maja Hanić, mag. pharm.

26.3.2024.

Obrana

Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a prema zaključku Fakultetskog vijeća na sjednici od 13. ožujka 2024. godine, Maja Hanić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, branit će svoj doktorski rad pod naslovom:

 

 

„Glikozilacija imunoglobulina G u predviđanju terapijskoga odgovora i tijekom anti-TNF terapije u Crohnovoj bolesti“

 

u petak, 26. travnja 2024. godine, u 9 sati u Biocentru, Borongajska cesta 83 H (dvorana 1),  pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

 

1. prof. dr. sc. Jerka Dumić

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

2. izv. prof. dr. sc. Silvija Čuković Čavka

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

3. nasl. prof. dr. sc. Ana-Maria Šimundić

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet