Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o obrani

26.3.2024.

Obrana

Sukladno članku 31. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća za specijalističke studije, na sjednici od 13. ožujka 2024. godine, prihvaća pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada Marine Kelava, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom

 

 

„Imunorekonstitucijska terapija u liječenju multiple skleroze“

 

 

Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada:

 

 

  1. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, red. prof. u mir.

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

  1. izv. prof. dr. sc. Ines Lazibat

KB Dubrava

  1. izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 

Obrana će se održati online u srijedu, 27. ožujka 2024. godine, u 18 sati.