Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obavijest o nastupnom predavanju - dr. sc. Zora Rukavina

17.11.2023.

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje

O B A V I J E S T

kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će

dr. sc. Zora Rukavina

održati nastupno predavanje na temu

“Liposomi u parenteralnoj primjeni lijekova

u ponedjeljak, 20. studenoga 2023. u 8:15 sati u predavaonici u Plivi, Prilaz baruna Filipovića 29..

Nastupno predavanje pristupnice održat će se na predmetu Oblikovanje lijekova, a u okviru natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju.