Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Oglasna ploča

20.1.2023.

POZIV na javno predstavljanje nacrta doktorskoga rada

POZIV na javno predstavljanje nacrta doktorskoga rada   Velika predavaonica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Ante Kovačića 1 utorak, 31. siječnja 2023. godine, u 14:00 sati    

3.1.2023.

Obrana završnog specijalističkog rada Ive Vučemilo

Obrana završnog specijalističkog rada Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća za specijalističke studije, na sjednici od 16. studenoga 2022. godine, prihvaća pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada Ive Vučemilo, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Fitofarmacija s dijetoterapijom pod naslovom     „Prirodne tvari u liječenju neuropatske boli“     Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada:     prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet doc. dr. sc. Marija Kindl Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet dr. sc. Zdenka Kalođera, professor emerita   Obrana će se održati u četvrtak, 12. siječnja 2023. godine, u 11 sati na Zavodu za farmakognoziju, Marulicev trg 20/II.

3.1.2023.

Obavijest o nastupnom predavanju - dr. sc. Joško Mitrović

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje   O B A V I J E S T   kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će   dr. sc. Joško Mitrović   održati  nastupno predavanje na temu   “Vaskulitis središnjeg živčanog sustava”   u ponedjeljak, 9. siječnja 2023. u 17 sati u Velikoj predavaonici Ante Kovačića 1.   Nastupno predavanje pristupnika održat će se na predmetu Patofiziologija s patologijom, a u okviru natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa.

3.1.2023.

Obavijest o nastupnom predavanju - dr. sc. Marina Juretić

Temeljem članka 3. i 4. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta daje   O B A V I J E S T   kojom se obavještavaju svi nastavnici, članovi Fakultetskog vijeća Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i svi ostali zainteresirani, da će   dr. sc. Marina Juretić   održati  nastupno predavanje na temu   “Oslobađanje lijekova in vitro”   u ponedjeljak, 9. siječnja 2023. u 14 sati u predavaonici Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9.   Nastupno predavanje pristupnice održat će se na predmetu Farmaceutika, a u okviru natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija (područje stručnosti farmaceutika i biofarmaceutika), bez zasnivanja radnog odnosa.  

21.12.2022.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta, a koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio na 3. redovitoj sjednici održanoj 13. prosinca 2022.

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 1. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2022./2023., održanoj 19. listopada 2022. godine, usvojilo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta, a koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio na 3. redovitoj sjednici održanoj 13. prosinca 2022.  pa  je isti 21. prosinca 2022. godine objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.

20.12.2022.

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 1. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2022./2023., održanoj 19. listopada 2022. godine, usvojilo je Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta pa se isti objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta. Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

13.12.2022.

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba u uredskom poslovanju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba u uredskom poslovanju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. poveznica

6.12.2022.

Obrana doktorskog rada - Marta Kučan Štiglić

Obrana doktorskog rada Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a prema zaključku Fakultetskog vijeća na sjednici od 16. studenoga 2022. godine, Marta Kučan Štiglić, mag. pharm., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena  u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije na radnom mjestu Pomoćnice ravnatelja za kontrolu kvalitete i razvoj, branit će svoj doktorski rad pod naslovom:     „Uporaba i farmakoekonomska analiza antihipertenzivnih lijekova u Hrvatskoj“   u srijedu, 14. prosinca 2022. godine, u 11.00 sati u Multimedijskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Domagojeva 2,  pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:     izv. prof. dr. sc. Petra Turčić Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet izv. prof. dr. sc. Aleksandar Knežević Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Medicinski Fakultet  

6.12.2022.

Obrana doktorskog rada - Andrea Čeri

Obrana doktorskog rada Sukladno članku 62. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a prema zaključku Fakultetskog vijeća na sjednici od 28. studenoga 2022. godine, Andrea Čeri, mag. med. biochem., studentica poslijediplomskog doktorskog studija „Farmaceutsko-biokemijske znanosti“, zaposlena  kao asistent na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, branit će svoj doktorski rad pod naslovom:     „Polimorfizmi u genima za čimbenike zgrušavanja i fibrinolize, glikoproteine trombocitne membrane i intermedijarne rizične čimbenike u djece s ishemijskim moždanim udarom“   u petak, 9. prosinca 2022. godine, u 14.00 sati u Seminarskoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1,  pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:     prof. dr. sc. Karmela Barišić Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet akademkinja Vida Demarin doc. dr. sc. Ivana Ćelap KBC Sestre milosrdnice

24.11.2022.

Objava Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta na 2. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2022./2023., održanoj 16. studenoga 2022. godine, usvojilo je Pravilnik o o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa pa je isti 24. studenoga 2022. godine objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta kako bi osmog dana od dana objave stupio na snagu.