Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Povijest

Ljekarništvo na našim prostorima ima dugu i bogatu tradiciju. Od prvih pisanih zapisa, primjerice ugovora o trgovini lijekovima između uglednog bosanskog bana Kulina i Dubrovčana iz 1189. godine, otvaranja prve ljekarne 1271. godineu Trogiru te one u dubrovačkom franjevačkom samostanu koja do danas kontinuirano djeluje od 1317. godine, prosvjetiteljskih aktivnosti trogirskog dominikanca, a kasnije zagrebačkog biskupa, bl. Augustina Kažotića (1260.-1323.),otvaranja gornjogradske ljekarne u Kamenitoj ulici 9, u Zagrebu polovicom XIV. stoljeća, tijekom sljedećih 700 godina farmaceuti i ljekarnici uspješno su prenosili svoja znanja i vještine te požrtvovno unaprjeđivali i njegovali farmaceutsku struku.

Ponosni smo, stoga na činjenicu da je naš Fakultet nastao na stoljetnom djelovanju i iskustvima farmaceutske struke, kao jedan od najstarijih studija na ovom prostoru. Rješenjem cara i kralja Franje Josipa I. od 4. listopada 1882. i Naredbom Kraljevskog zemaljskog vladina odjela za bogoštovje i nastavu od 11. listopada iste godine utemeljen je "farmaceutski učevni tečaj" na Zagrebačkom sveučilištu, a pri tadašnjem Mudroslovnom fakultetu čime je započela nastava farmacije na Sveučilištu u Zagrebu. U spomen na te događaje 4. listopada obilježava se kao Dan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Za osnivanje Fakulteta i njegov razvoj tijekom 40 sljedećih godina posebice su zaslužni Gustav Janeček (1848. – 1929.) i Julije Domac (1853. – 1928.), koji su ujedno i autori Hrvatsko-slavonske farmakopeje (1901.), prve hrvatske farmakopeje. Osnivanje samostalnih farmaceutskih zavoda (Zavod za farmakognoziju, 1896. godine, prvi takav neovisan zavod u svijetu, Zavod za farmaciju,1928.godine te Zavod za farmaceutsku tehnologiju, 1932. godine)bio je temelj osnivanja Farmaceutskog fakulteta kao samostalne sastavnice Sveučilišta u Zagrebu 1942. godine, a sadašnje ime (Farmaceutsko-biokemijski fakultet) nosi od 1963. godine. Od 1986. godine Fakultet organizira sveučilišnu nastavu iz dva zasebna studijska programa (studij farmacije i studij medicinske biokemije). Do sada je na Fakultetu diplomiralo više od 8000 studenata, oko 350 njih steklo je stupanj magistra znanosti, a više od 200 doktorat znanosti. Trenutno je na Fakultetu oko 950 redovitih studenata u diplomskim i oko 200 u poslijediplomskim studijima (doktorski i specijalistički).

U periodu od 1935. – 1941. profesor našeg Fakulteta bio je i prof. Vladimir Prelog (1908. – 1998.), dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1975. Cijeli niz njegovih mlađih suradnika (Eugen Cerkovnikov,Dragutin Kolbah, Pavao Štern, Krešimir Balenović, Mirko Ternbah, Stanko Borčić i Mladen Žinić), kasnije nastavnika kroz naredna je desetljeća unaprjeđivao nastavnu i znanstvenu aktivnost Fakulteta. Farmaceutska tvrtka "Kaštel", osnovana 1921. u Karlovcunovi je zamah dobila upravo zahvaljujući nobelovcu Prelogu koji je 1936. godine utemeljioistraživački laboratorij s kemijskim i farmakološkim odjelom. Tvrtka "Kaštel" kasnije je prerasla u farmaceutsku tvrtku PLIVA, a istraživački laboratorij u njezin Istraživački institut.

Osim za unaprjeđenje farmaceutske i medicinsko-biokemijske struke u Hrvatskoj,profesori FBF zaslužni su za osnivanje drugih farmaceutskih fakulteta, kao i farmaceutskih tvrtki u regiji.