Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Osnovni podaci

Naziv: Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Adresa: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
Telefon: (+385) 01 48 18 288
Fax: (+385) 01 63 94 400
E-mail: dekanat@pharma.hr
Web: www.pharma.hr
OIB: 14509285435
MB: 03205037
Kunski račun: HR1923600001101344042
VAT: HR14509285435
SWIFT/BIC: ZABAHR2XXXX