Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Zrinka Rajić

E-mail: zrajic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 477
Adresa: Zavod za farmaceutsku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Zrinka Rajić

Profil

IZv. prof. dr. sc. Zrinka Rajić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Nositelj je kolegija Farmaceutska kemija 1 te sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Farmaceutska kemija 2 i Odabrana poglavlja iz farmaceutske kemije. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je sinteza biološki aktivnih spojeva, derivata primakina, sorafeniba i vorinostata kao potencijalnih antitumorskih lijekova.

Obrazovanje

 • 2008. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2004. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo

 • 2016. – danas: izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010.-2016.: docentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009.-2010.: viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004.-2009.: asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama

 • Rujan 2007.-ožujak 2008. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Švicarska
 • Veljača 2010.-veljača 2011. Duke University, Durham, SAD

Projekti

 • Voditeljica projekta financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu: Fosforamidatni derivati primakina kao potencijalni citostatici i antimalarici (2017.)
 • Suradnik na projektu HRZZ-a: Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika.
 • Suradnik na projektima financiranim od strane Sveučilišta u Zagrebu:
  • Semikarbazidi primakina s halogeniranim arilnim supstituentima i cimetnom kiselinom (2016.)
  • Semikarbazidi primakina s halogeniranim arilnim supstituentima i cimetnom kiselinom (2015.)
  • Derivati primakina i cimetne kiseline kao potencijalni citostatici (2014)
  • Novi semikarbazidi i uree primakina s benzhidrilnim ili tritilnim supstituentima (2013).
 • Suradnik na dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH:
  • Lijekovi i pomoćne tvari – sinteza, karakterizacija i djelovanje (2002.-2005., broj projekta: 0006543) i
  • Sinteza, karakterizacija i djelovanje potencijalnih i poznatih ljekovitih tvari (2007.-2012., broj projekta: 006-00000003214)

Nagrade i priznanja

 • Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske tijekom studija kao jedan od najboljih studenata na godini
 • Stipendija za doktorande HRZZ-a 2008.
 • Travel Award za kongrese: SFRBM’s 18th Annual Meeting, Orlando 2011 i za XXth International Symposium on Medicinal Chemistry, Beč 2008.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva (2017.-)
 • Član Hrvatske ljekarničke komore (2005.-danas)

Ostalo

 • Prodekanica za kvalitetu i poslijediplomske specijalisticke studije (2017.)
 • Članica Vijeća Hrvatske ljekarničke komore Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete (2016.-2017.)
 • Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete FBF-a

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)