Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Živka Juričić

E-mail: zjuricic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 404
Adresa: Sociologija i zdravstvo
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Živka Juričić

Profil

dr. sc. Živka Juričić je zaposlena u znanstveno-nastavnom zvanju redovite profesorice. Voditeljica je nekoliko samostalnih kolegija: „Sociologija i zdravstvo“, „Sociologija u farmaciji“ i „Komunikacijske vještine“. Sudjeluje i u izvođenju nastave iz predmeta „Ljekarnička skrb“. Područje njezinog znanstveno-istraživačkog interesa su posebne sociologije (medicinska sociologija, sociologija ljekarničke prakse) kao i socijalna farmacija, ljekarnička skrb, komunikacijske vještine ljekarnika.

Obrazovanje:

 • 1996. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području društvenih znanosti, polje sociologija
 • 1983. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području društvenih znanosti, polje sociologija
 • 1983. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij „Upravljanje i planiranje u zdravstvu“
 • 1979. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studijske grupe: Sociologija i Filozofija, akademski stupanj: profesor sociologije i filozofije.

Radno iskustvo:

 • 2009.-danas: izvanredna profesorica na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za predmete: „Sociologija i zdravstvo“, „Sociologija u farmaciji“ i „Komunikacijske vještine“
 • 2003.-2009.: docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997.-2003.: viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu
 • 1992.-1997.: Viša škola za medicinske sestre i tehničare pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za predmete“ Sociologija sestrinstva“ i „Medicinska etika“
 • 1983.-1992.: viša asistentica na Katedri za sociologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1979.-1983.: asistentica na Katedri za sociologiju za predmete: „Medicinska sociologija“ i „Ekonomika zdravstva“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekti:

 • od 2005.-danas: vanjski član kontinuiranog međunarodnog projekta - International Social Survey Programme  (ISSP-a) u okviru Instituta za društvena istraživanja (IDIZ). Na projektu surađuje mreža institucija iz 48 zemalja na anketnim istraživanjima različitih aspekata društvenog života.
 • 2014. suradnica na dva znanstvena projekta: „Biološki učinci i fitokemijska karakterizacija ljekovitog bilja s primjenom u tradicionalnoj medicini“ i „Istraživanje biomedicinskog potencijala sekundarnih biljnih metabolita“ (2014.)

Nagrade i priznanja:

 • u akademskoj godini 2006./07. je dobila nagradu (Testificato) za svoj nastavnički rad -ocijenjena najvišom prosječnom ocjenom u studentskoj anketi.   

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • članica Hrvatskog sociološkog društva (1991.-danas)
 • članica Hrvatskog bioetičkog društva (2010.-danas)

Ostalo:

 • 2010.-danas: suradnica Centra za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta za područje društvenih i humanističkih znanosti, sociologije i komunikacije; koordinatorica za studente s invaliditetom.

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)