Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Željka Vanić

E-mail: zvanic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 762
Adresa: Zavod za farmaceutsku tehnologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Željka Vanić

Profil

Dr. sc. Željka Vanić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju. Suvoditeljica je obaveznih kolegija diplomskog studija (Studij farmacije) Oblikovanje lijekova i Magistralna receptura te suradnica u izvođenju nastave izbornog kolegija Novi terapijski sustavi. Članica je Centra za primijenjenu farmaciju od njezinog osnutka te sudjeluje u izvođenju nastave iz Uvoda u farmaciju (suvoditeljica) i koordinaciji provođenja Stručne prakse za studente III i IV godine studija Farmacije te Stručnog osposobljavanja za ljekarnike. Suvoditeljica je kolegija Pomoćne tvari i oblici za topikalnu primjenu te Suvremeni farmaceutski oblici lijekova na poslijediplomskim specijalističkim studijima Dermatofarmacija i kozmetologija te Razvoj lijekova. Suradnica je u izvođenju nastave iz kolegija Novi terapijski sustavi na poslijediplomskom/doktorskom studiju Farmaceutske znanosti. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa vezano je uz razvoj novih terapijskih (nano)sustava s uklopljenim lijekovima u svrhu poboljšanja njihovih farmakokinetičkih svojstava i unaprjeđenja terapije. Prvenstveno su to fosfolipidne nanovezikule - liposomi (konvencionalni, elastični, mukoadhezivni) namijenjeni lokalnoj primjeni na kožu i sluznice te pH-osjetljivi liposomi (konvencionalni i PEGilirani) s ciljanim djelovanjem unutar stanice.

Obrazovanje

 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1997. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Farmaceutske znanosti, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1994. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo

 • 2015.-danas: izvanredna profesorica u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2015: docentica u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002.-2005: viša asistentica u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999.-2002.: asistentica u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.-1999.: mlađa asistentica u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama

 • Lipanj-prosinac 2002., Zavod za farmaceutsku tehnologiju i biofarmaciju, Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Freiburgu, Njemačka (projekt: „Investigations on the pH sensitivity of different liposome compositions“)-postdoktorsko usavršavanje
 • Svibanj-studeni 1999., Zavod za farmaceutsku tehnologiju i biofarmaciju, Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Freiburgu, Njemačka (projekt: „Development of liposomes for treatment of vaginal infections“)

Projekti

 • 2016. Razvoj terapijskih nanosustava za lokalnu primjenu antibiotika, Potpora znanstvenim i umjetničkim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, Financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje (suradnica)
 • 2012-2015. „Improved therapy of genital infections: role of nanomedicines in antiviral therapy“, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norveška (suradnica)
 • 2015. Unaprjeđenje procesa razvoja lijeka korištenjem modela za rano predviđanje biofarmaceutskih značajki terapijskih nanosustava, Potpora znanstvenim i umjetničkim istraživanjima, Sveučilište u Zagrebu (suradnica)
 • 2014. Razvoj funkcionalnih obloga za rane s terapijskim (nano)sustavima, Sveučilište u Zagrebu, Financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje (suradnica)
 • 2013. Novi pristup u antimikrobnoj terapiji: biokompatibilni, biofilm-penetrirajući nanosustavi, Ugovor o višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica)
 • 2007.-2013. Terapijski nanosustavi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH (006-0061117-1244) (suradnica)
 • 1996.-2006. Terapijski sustavi s nosačima biološki aktivne supstancije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH (006561) (suradnica)

Nagrade i priznanja

 • Stipendije “Deutscher Akademischer Austauschdienst” (DAAD): svibanj-studeni 1999., te lipanj-prosinac 2002. godine za boravke u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju i biofarmaciju Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Freiburgu, Njemačka
 • „The 18th Pharmaceutical Technology Conference and Exhibition“, Utrecht, Nizozemska (1999.)-nagrada za najbolju postersku prezentaciju (koautor)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • 2009.-danas: Hrvatska ljekarnička komora
 • 1998.-2002.: International Liposome Society

Ostalo

 • Malvern Instruments, Malvern, Velika Britanija, 2003.: fotonska-korelacijska spektroskopija (tečaj)
 • Organizacijski odbor “The 9th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology with focus on Nanopharmaceuticals and Nanomedicine”, Dubrovnik, Hrvatska (2012.)
 • Član uredničkog odbora znanstvenog časopisa: Journal of Drug Discovery, Development and Delivery

 

 


Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)