Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Željan Maleš

E-mail: zmales@pharma.hr
Telefon: 01 4683 051
Adresa: Zavod za farmaceutsku botaniku
Schrottova 39, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Željan Maleš

Profil

Prof. dr. sc. Željan Maleš zaposlen je kao redoviti profesor u trajnom zvanju i predstojnik Zavoda za farmaceutsku botaniku. Nositelj je predmeta diplomskog studija Farmaceutska botanika. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su istraživanja morfološko-anatomskih svojstava, kemijskog sastava te bioloških učinaka različitih biljnih vrsta.

Obrazovanje:

 • 1995. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor medicinskih znanosti iz područja farmacije
 • 1990. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij iz područja kemije – smjer analitička kemija, akademski stupanj: magistar prirodnih znanosti iz područja kemije (analitička kemija)
 • 1985. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: diplomirani inženjer farmacije (magistar farmacije)

Radno iskustvo:

 • 2010.-danas: redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1. 10. 2016.-30. 9. 2020.: dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2010.: redoviti profesor u Zavodu za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001.-2005.: izvanredni profesor u Zavodu za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997.-2001.: docent u Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996.-1997.: viši asistent u Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990.-1996.: asistent u Zavodu za farmaceutsku botaniku i farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985.-1990.: stručni suradnik u Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 7. 2.-22. 2. 2002. Institut für Pharmakognosie der Karl-Franzens-Universität, Graz, Austrija (CEEPUS stipendija)
 • 2. 1.-31. 3. 1996. Institut für Pharmakognosie der Karl-Franzens-Universität, Graz, Austrija (Stipendija Republike Austrije)
 • 1988., 1994., 1995., 1996., 1998., 1999. i 2003. Institut für Pharmakognosie der Karl-Franzens-Universität, Graz, Austrija (kraći studijski boravci)

Projekti:

 • 2020. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu „Kemijski sastav i biološki učinci odabranih aromatičnih biljnih vrsta Hrvatske” - voditeljica: doc. dr. sc. Maja Friščić
 • 2019. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu „Inhibicijski učinak ekstrakata polifenolima bogatih biljnih vrsta na aktivnost citokrom P450 enzima” - voditelj: izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić
 • 2018. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu „Utjecaj flavonoida i polifenolima bogatih biljnih vrsta na primarnu hemostazu” - voditelj: doc. dr. sc. Mirza Bojić
 • 2017. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu “Antitrombotski učinak hrvatskog ljekovitog bilja i propolisa” - voditelj: doc. dr. sc. Mirza Bojić
 • 2016. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu “ Nanosenzori i nove metode analize lijekova i bioaktivnih molekula” - voditelj: prof. dr. sc. Biljana Nigović
 • 2015. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu “Razvoj i primjena novih metoda analize lijekova i bioaktivnih molekula u kompleksnim uzorcima” (BM088) - voditelj: prof. dr. sc. Biljana Nigović
 • 2014. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu “Sekundarni metaboliti nekih biljnih vrsta Hrvatske i njihovi biološki učinci” (BM2.2) - voditelj: izv. prof. dr. sc. Kroata Hazler Pilepić
 • 2013. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu “Fitokemijska, biološko-farmakološka i molekularna istraživanja vrsta roda Globularia” (Z1.1.2.7) - voditelj: izv. prof. dr. sc. Kroata Hazler Pilepić
 • 2007.-2013. - voditelj projekta MZOS RH “Farmakobotanička i kemijska karakterizacija cvjetnica hrvatske flore” (006-0061117-1239)
 • 2002.-2006. - voditelj projekta MZOS RH “Farmakobotanička i kemotaksonomska istraživanja ljekovitog bilja” (0006521)
 • 1997.-2001. suradnik u projektu MZOS RH “Ljekovito  bilje - biološki aktivni spojevi i QSAR” (006242) - voditelj: prof. dr. sc. Marica Medić-Šarić
 • 1995.-1996. suradnik u projektu MZOS RH "Istraživanja mehanizama i odnosa struktura - biološka djelovanja in vivo i in vitro" (3-04-319) - voditelj: prof. dr. sc. Slobodan Rendić
 • 1990.-1994. suradnik u projektu MZOS RH "Fitokemijsko istraživanje biljnih vrsta Hrvatske" (3-04-320) - voditelj: prof. dr. sc. Danica Kuštrak

Nagrade i priznanja:

 • 2018. - Povelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za cjelokupni radni opus na Fakultetu
 • 2013./2014. - Nagrada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za posebna postignuća u nastavnom radu
 • 2013. - „Medalja prof. dr. Julije Domac” - najviše časno  priznanje Hrvatskog farmaceutskog društva
 • 2012. - Priznanje Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za osobni doprinos u djelovanju, razvoju i promicanju ugleda Fakulteta
 • 2005./2006. - prema sveučilišnoj studentskoj anketi provedenoj u ljetnom semestru ocijenjen je najvišom prosječnom ocjenom za nastavnika
 • 2005. - Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva za istaknut aktivan rad u farmaceutskoj struci
 • 1983. i 1984. - Rektorova nagrada kao odličan student Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatskog botaničkog društva (2016.-danas)
 • Član Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung (1997.-danas)
 • Član Hrvatskog društva za biljnu biologiju (1997.-danas)
 • Član Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (1996.-danas)
 • Član Hrvatskog kemijskog društva (1988.-danas)
 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva (1987.-danas)

Ostalo:

 • Mentor 83 diplomska rada, komentor 53 diplomska rada, mentor jednog doktorskog rada i komentor dva doktorska rada.
 • Recenzirao 92 članka u znanstvenim časopisima.
 • Predsjednik Sekcije za ljekovito bilje Hrvatskog farmaceutskog društva (1996.-2002.)
 • Član Redakcijskog odbora znanstvenog časopisa “Acta Pharmaceutica” (2006.-danas)
 • Član Redakcijskog odbora znanstvenog časopisa "Journal of Pharmacognosy and Natural Products" (2015.-danas)
 • Član Uredničkog odbora stručnog časopisa “Farmaceutski glasnik” (1998.-danas)
 • Član Povjerenstva za nagrade Hrvatskog farmaceutskog društva (2015.-danas)
 • Član Senata Sveučilišta u Zagrebu (1. 10. 2016.-30. 9. 2020.)
 • Član Vijeća biomedicinskoga područja Sveučilišta u Zagrebu (1. 10. 2016.-30. 9. 2020.)
 • Član Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu (od 2017.)
 • Zamjenik predsjednika Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (od 2018.)
 • Član Odbora za znanost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu (od 2019.)
 • Član Nastavnog povjerenstva Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (2014.-2016.)
 • Predsjednik Stegovnog suda za studente Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (2011.-2016.)
 • Predsjednik Etičkog povjerenstva Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (2015.-2016.)
 • Član Kolegija dekanice Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u širem sastavu (2010.-2014.)
 • Predsjednik Povjerenstva za opća i kadrovska pitanja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta(2010.-2014.)
 • Član Znanstvenog povjerenstva Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (2006.-2014.)
 • Član Stručnog povjerenstva za obogaćenu hranu i prehrambene i zdravstvene tvrdnje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske (2009.-2012.)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)