Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Viktor Pilepić

E-mail: vpilepic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 461
Adresa: Zavod za fizikalnu kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Viktor  Pilepić

Profil

dr. sc. Viktor Pilepić zaposlen je kao docent na Zavodu za fizikalnu kemiju. Voditelj je obaveznih kolegija Fizikalna kemija 1 i 2 te izbornog kolegija Fizikalno-kemijske metode u biomedicini. Područje znanstvenog istraživanja obuhvaća temeljna istraživanja kinetike i mehanizma kemijski i biokemijski važnih procesa pri čemu se koriste metode kemijske kinetike, termodinamike, spektroskopije i računske kemije.

Obrazovanje:

  • 2001. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij kemije, smjer fizikalna kemija, akademski stupanj: doktor znanosti
  • 1996. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij kemije, smjer fizikalna kemija, akademski stupanj: magistar znanosti
  • 1992. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: dipl. ing. medicinske biokemije

Radno iskustvo:

  • 2005. do danas: docent na Zavodu za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  • 2001. - 2005.: viši asistent na Zavodu za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  • 1992. - 2001.: asistent na Zavodu za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projekti:

  • Suradnik i voditelj projekta MZOS RH: "Fizikalno kemijske interakcije biomedicinski važnih prirodnih antioksidansa" (2007.-2013., broj projekta: 006-0063082-0354), MZT RH: "Istraživanje hidratacije supstituiranih glioksilata i glioksilnih kiselina" (1999.-2002., broj projekta: 0006-143). Suradnik na projektima: MZT RH: "Interakcije nitrozospojeva s biomedicinski važnim molekulama" (2002.-2005., broj projekta: 0006431), MZT RH: "Interakcije C-nitrozo spojeva s molekulama od biokemijske, medicinske i farmaceutske važnosti" (1999.-2002., broj projekta: 0006-142), MZ RH: "Interakcija kovinskih iona s biomolekulama" (1992.-1999., broj projekta: 1-07-099).

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)