Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Vesna Bačić-Vrca

E-mail: vbacic@pharma.hr
Telefon: 01 2903 303
Adresa: Centar za primijenjenu farmaciju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Vesna Bačić-Vrca

Profil

dr. sc. Vesna Bačić Vrca zaposlena je u kumulativnom radnom odnosu, kao izvanredna profesorica u Centru za primjenjenu farmaciju te u Kliničkoj bolnici Dubrava, kao voditeljica Centralne bolničke ljekarne. Na diplomskom studiju voditeljica je kolegija Klinička farmacija i farmakoterapija. Voditeljica je poslijediplomskog specijalističkog studija "Klinička farmacija" na FBF-u te  ujedno voditeljica i suvoditeljica više temeljnih kolegija na ovom PDS studiju. Njen znanstveno-istraživački interes je u području kliničke farmacije i farmakoterapije.

Obrazovanje:

 • 2003. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1999. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1989. specijalizacija iz kliničke farmacije
 • 1981. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 2012.- : izvanredni profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007.-2012.: docent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-2012.: asistent i viši asistent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 1985.-1989., specijalizacija iz kliničke farmacije na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija)
 • 1995. – usvršavanje iz kliničke farmacije na Texas Heart Institute, Houston (SAD)

Projekti:

Nagrade i priznanja:

 • 2004. priznanje European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) – Icons of European Hospital Pharmacists
 • 2004. Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • 2014. - Podpredsjednica Hrvatskog farmaceutskog društva
 • 2012. – Predsjednica Sekcije za kliničku farmaciju HFD-a
 • Članica izvršnog odbora Sekcije za bolničko ljekarništvo
 • Članica European Society of Clinical Pharmacy (ESCP)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)