Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Vanja Ljoljić Bilić

E-mail: vljoljic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 490
Adresa: Zavod za mikrobiologiju
Schrottova 39/I. kat, 10000 Zagreb

Profil

Vanja Ljoljić Bilić zaposlena je kao asistentica na Zavodu za mikrobiologiju. Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz kolegija diplomskog studija farmacije i studija medicinske biokemije Mikrobiologija s parazitologijom. Područje njenog trenutnog znanstvenog interesa je ispitivanje antimikrobnih učinaka tvari biljnog podrijetla u uvjetima in vitro te povezivanje spoznaja iz tradicionalne medicine sa suvremenim farmaceutskim terapijskim pristupima.

OBRAZOVANJE

  • 2015. – danas, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij
  • 2013. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije, modul ljekarništvo, akademski stupanj: magistar farmacije

RADNO ISKUSTVO

  • 2016. – danas, asistentica  na Zavodu za mikrobiologiju Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2014. – 2016. Rad u ljekarni kao farmaceut – stručni suradnik
  • 2013. – 2014. Pripravnički staž u ljekarničkoj djelatnosti

BORAVCI NA STRANIM INSTITUCIJAMA

  • Institute of Pharmacy, Pharmaceutical Biology, University of Regensburg, Germany

PROJEKTI

  • Vanjski suradnik na projektu potpore Sveučilišta u Zagrebu: Istraživanje antimikrobnih i protuupalnih svojstava te profila kakvoće vrste Erodium cicutarium (L.) L’Hér.  (Geraniaceae) (2016)

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM UDRUGAMA/DRUŠTVIMA

  • Hrvatska ljekarnička komora
  • Hrvatsko farmaceutsko društvo
  • Udruga za promicanje multimedijske nastave – UMNA