Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Toma Keser

E-mail: tkeser@pharma.hr
Telefon: 01 6394 469
Adresa: Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Toma Keser

Profil

Dr. sc. Toma Keser, mag. pharm. zaposlen je kao asistent-znanstveni novak na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz kolegija diplomskog studija Biološka kemija, Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom i Analitička biokemija te kolegija Glikobiologija na doktorskom studiju. Njegovo glavno područje istraživanja je glikobiologija s naglaskom na glikozilaciju imunoglobulina G i ukupnih plazmatskih proteina.

Obrazovanje:

 • 2016.     Izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području Biomedicine i zdravstva, polje Farmacija, grana Farmacija
 • 2016.     Obranio doktorsku disertaciju „Influence of genetic and environmental factors on N-glycosylation of immunoglobulin G and total plasma proteins determined by twin study“ i stekao titulu doktora znanosti u području Biomedicine i zdravstva, polje Farmacija, grana Farmacija, mentor: prof.dr.sc. Gordan Lauc
 • 2012. - 2016.      Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij farmaceutskih znanosti
 • 2006. - 2011.      Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

 

Radno iskustvo:

 • 2012. - danas     asistent-znanstveni novak na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, A. Kovačića 1, Zagreb, Hrvatska
 • 2011. - 2012.      doktorand – istraživač, Laboratorij za glikobiologiju, Genos d.o.o., Hondlova 2/11, Zagreb, Hrvatska

 

Boravci na stranim institucijama:

 • veljača  - ožujak 2015.   Estonski genomski centar Sveučilišta u Tartuu (EGCUT, Estonian Genome Center at the University of Tartu), Tartu, Estonija; voditelj centra prof.dr.sc. Andres Metspalu; gost istraživač
 • lipanj - studeni 2013.     Medicinski centar Sveučilišta u Leidenu (LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum), Leiden, Nizozemska; voditelj grupe dr.sc. Manfred Wuhrer; gost istraživač

 

Pro​jekti:

 • 2017. - 2022.      „Nova generacija visokoprotočnih gliko-servisa“  (iz poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – IRI); suradnik
 • 2017. - 2020.      Znanstveni centar izvrsnosti „Personalizirana briga o zdravlju“; suradnik
 • 2015. - 2018.      HRZZ – „Glikozilacija plazmatskih proteina u razumijevanju dijabetesa tipa 1“; suradnik
 • 2014. - 2018.      HRZZ – „Epigenetička regulacija glikozilacije immunoglobulina G“; suradnik
 • 2013. - 2015.      Europska zaklada za istraživanje dijabetesa – „Fukozilacija proteina u dijagnostici dijabetesa mladih koji se javlja u odrasloj dobi“; suradnik
 • 2012. - 2018.      projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: „Glikoproteomika stresa i bolesti povezanih sa stresom“  (broj projekta: 006-0061194-2023); suradnik
 • 2011. - 2012.      HighGlycan FP7 projekt „Metode za visokoprotočnu analizu glikozilacije proteina“ (Methods for High-Throughput (HTP) Analysis of Protein Glycosylation); suradnik

 

Nagrade i priznanja:

 • 2017.     Nagrada mladim znanstvenicima Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2017.     „The Federation of the European Biochemical Societies (FEBS) grant to attend the 17th Young Scientists’ Forum (YSF) and FEBS Congress 2017“
 • 2010.     Rektorova nagrada

 

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (2012.-danas)

 

Bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=335513


Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)