Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

dr. sc. Tihana Žanić Grubišić

E-mail: tzanic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 780

dr. sc. Tihana Žanić Grubišić

Profil

Dr.sc. Tihana Žanić Grubišić, zaposlena je kao redovita profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Voditeljica je kolegija diplomske nastave Biokemija i Biološke membrane i stanična signalizacija. Na doktorskom studiju Farmaceutsko-biokemijske znanosti vodi kolegije - Regulacija metabolizma, Biološke membrane i molekularni mehanizmi transporta, Nutrigenetika i nutrigenomika. Na Specijalističkim studijima Medicinska biokemija i laboratorijska medicina, Molekularna dijagnostika, Dermatofarmacija i kozmetologija vodi kolegije iz područja svog znanstvenog interesa. Osnovno područje znanstvenog i stručnog rada odnosi se na biokemijska i molekularno-biološka istraživanja staničnih signalnih putova koji se aktiviraju u stanicama izloženim stresu u kroničnim bolestima kao što su toksična nefropatija, šećerna bolest i kronične bolesti respiratornoga sustava. Istraživanja obuhvaćaju molekularne mehanizme razvoja apoptoze i nekroze, odgovor stanice na različite oblike stresa, posebice oksidacijski stres, razvoj kronične upale, aktivaciju metaloproteinaza matriksa te ispitivanja karakteristika za membranu vezanih ektoenzima i transportnih proteina.

Obrazovanje:

 • 1982. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području kemije
 • 1976. Eksperimentalna biologija Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti
 • 1974. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: dipl. ing. medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 2006. do danas redovita profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 1999. je predstojnica Zavoda za medicinsku biokemiju i hematologiju
 • 2001.-2006.: redovita profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.-2001.: izvanredna profesorica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985.-1995.: docentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1974.-1985.: asistentica, viša asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • Znanstveno usavršavanje provodi na postdoktorskim studijima:
 • 1999. - nositelj Tempus projekta (Teaching Biochemistry to the Students of Medicine), University of Oxford, UK,
 • 1996 - gostujući istraživač, Cystic fibrosis trust, University of Oxford, UK
 • 1995. - gostujući istraživač, , University of Oxford, UK,
 • 1990. - 1993. University of Oxford, UK, stipendist - Commision of the European Communities
 • 1988. McGill University,  gostujući istraživač, Montreal, Kanada
 • 1986. Seminar on biophisics and molecular biology: DNA replication and repair in eukaryotes, Duino, Italija,
 • 1982. FEBS Advanced course on glycoconjugates, Lille, Francuska;

Projekti:

Znanstveno istraživački projekt:

Međunarodni projekti (voditelj):

 • Teaching biochemistry to the students of medicine; Tempus - PHARE Individual Mobility Grant Project for the study visit at University of Oxford, United Kingdom (1999/2000)
 • Adenosine and adenosine-nucleotide mediated stimulation of Phospholipase c activity in rat renal membranes; Commision of the European Communities - Bursary for the research position at University of Oxford, United Kingdom (1990-1991)
 • Biological membranes - structure and function in relation to: active transport systems, ATP-hydrolising enzymes and receptor function, medical implications of the impaired cl- ion movements across the cell membranes in the cystic fibrosis; Cystic Fibrosis Research Trust, University of Oxford, United Kingdom (1991-1993)

Domaći projekti (voditelj):

 • 2007.-2013. Molekularni mehanizmi patogeneze kronične opstrukcijske bolesti pluća (znanstveni projekt 006-0061245-0977)
 • 2002.-2006. Mehanizam stanične obrane u kroničnim bolestima (znanstveni projekt 0006631)
 • 1996.-2001. Biokemijski pokazatelji oštećenja stanica, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
 • 1996.-1999. Biokemijska regulacija oplodnih potencijala normospermnih i astenozoospermnih uzoraka ljudskog sjemena, Institut Otvoreno društvo - Hrvatska

Domaći i međunarodni projekti (suradnik):

 • Aktivacija TLR2 i TLR4 receptora izvanstaničnim Hsp70 proteinom (BM1.7), potpora Sveučilišta u Zagrebu za 2014. godinu
 • Strukturni, kemijski i fiziološki studij proteina (Projekt br 1-07-102) (1991-1996)
 • Utjecaj stresnih faktora na ekspresiju onkogenih i limfokinih mRNA u humanim stanicama
 • Njemačko-hrvatski projekt: Mainz-Zagreb (1993-1996.)
 • Function of stress-associated nuclear carbohydrate binding protein cbp33 in stress and ageing
 • Sandoz corporation (1995.)
 • Istraživanje djelotvornih i nepovoljnih činilaca ksenobiotika u unapređenju farmaceutskih, biokemijskih i dijagnostičkih metoda Zadatak: studij biokemijskih promjena izazvanih ksenobioticima, kroničnim i nasljednim bolestima i njihova dijagnostička relevancija Republički SIZ za znanost SRH (1986-1990).
 • Nastanak i razvoj učestalih kroničnih, degenerativnih i tumorskih bolesti (Projekt 62)
 • Zadatak: Djelotvornost enzima u organizmu ljudi i pokusnih životinja u ovisnosti o zdravstvenom stanju, lijekovima ili kemijskim sredstvima Republički SIZ za znanstveni rad SRH (SIZ V-Medicina).
 • Zadatak: Utjecaj lijekova na metabolizam glukoze, transport aminokiselina, te aktivnost i biosintezu enzima SIZ II za znanost SR Hrvatske (1976-1980).

Nagrade i priznanja:

 • Febs  fellowship for FEBS Advanced course on glycoconjugates, Lille, Francuska
 • Bursary for the research position at University of Oxford, United Kingdom, Commision of the European Communities

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • 1974. – danas: Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB) - članstvo u Federation of European Biochemical Societies (FEBS) i International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)
 • 1974. – danas: Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) - članstvo u European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) i International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)