Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Suzana Inić

E-mail: suzana.inic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 432
Adresa: Zavod za analitičku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Suzana Inić

Profil

Dr. sc. Suzana Inić zaposlena je kao docentica i predstojnica  Zavoda za analitičku kemiju. Voditeljica je kolegija diplomskog studija Analitička kemija 1 te izbornog kolegija Povijest farmacije. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih analitičkih metoda za analizu bioloških uzoraka kao i povijest hrvatske farmacije.

Obrazovanje:

 • 2011. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1992.-2000. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij kemije, smjer Analitička kemija
 • 1989. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistra farmacije

Radno iskustvo:

 • 2015. – danas: docentica na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. - 2015.: viša asistentica na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992. - 2012.: asistentica na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1991. - 1992.: stručni suradnik u predstavnišvu Alkaloid, Zagreb
 • 1989. - 1990.: ljekarnički pripravnički staž u Ljekarni Trešnjevka

Projekti:

 • Suradnica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Interakcije galija(III) i željeza(III) s antiproliferativnim lijekovima (2010.-2013., broj projekta: 006-0061117-1243)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Članica Hrvatskog farmaceutskog društva (2012.-danas)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)