Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić

E-mail: sdabelic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 447
Adresa: Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić

Profil

Dr. sc. Sanja Dabelić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave diplomskog studija iz kolegija Biološka kemija (nositeljica kolegija), Kompleksna genetika (nositeljica kolegija), Suvremene biokemijske tehnike (sunositeljica kolegija), Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom, Analitička biokemija i Fizikalna biokemija, doktorskog studija iz kolegija Glikobiologija i Analiza genske ekspresije i poslijediplomskog specijalističkog studija Analiza slijeda DNA i Molekularna dijagnostika.

Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa su glikobiološki aspekti stanične prilagodbe i komunikacije, biološke uloge glikozilacije,  genetičke osnove bolesti te biokemijske i molekularne promjene povezane sa stresom i apoptozom.

Obrazovanje:

 • 2004. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području biologije
 • 2000. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: magistar znanosti u području biologije
 • 1996. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj:  diplomirani inženjer molekularne biologije

Radno iskustvo:

 • 2013.-danas: izvanredna profesorica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007.-2013.: docentica na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2007.: viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001.-2005.: asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997-2001.: znanstvena novakinja na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • svibanj 2013. - Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Federacija Bosne i Hercegovine, gost-predavač
 • svibanj 2012. - Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Federacija Bosne i Hercegovine, gost-predavač
 • siječanj-ožujak 2000. - Department of Pharmacology and Neuroscience, University of Dundee, Dundee, Velika Britanija – gost istraživač
 • siječanj-ožujak 1999. -  Department of Pharmacology and Neuroscience, University of Dundee, Dundee, Velika Britanija – gost istraživač

Projekti:

 • suradnik na četiri međunarodna projekta: bilateralni projekt Slovenija –Hrvatska, ARRS BI-HR/14-15-03L (2014. – 2015.), FP7-RegPot „Integra-Life“, (2013.-2016.), FP6 INCO project “EuroPharm”,#043682 (2007. – 2010.), FIRCA – NIH Grant R03 TWO1477 „Glycosylation and human lectins in rheumatoid disease“ (2001-2005).
 • voditelj projekta Sveučilišta u Zagrebu – Galektin-3 i infekcije plijesnima Aspergilus iz sekcije Nigri (2016-2017).
 • suradnik na dva projekta Sveučilišta u Zagrebu - Ekspresija miRNA u induciranoj apoptozi tumorskih stanica (2013-2014), Ekspresijski profili miRNA u apoptozi induciranoj inhibicijom Hsp90 (2014-2015).
 • suradnik na tri projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Glikobiološki aspekti stanične prilagodbe i komunikacije (2002.-2006., broj projekta: 006-0061194-1218), Biološka uloga glikozilacije i drugih posttranslacijskih modifikacija  (2002.-2006., broj projekta: 0006611) i Glikoproteini, lektini i patobiokemija stresa (1997.-2001., broj projekta: 0066320) 

Nagrade i priznanja:

 • 2012. - Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Priznanje za najbolji e-kolegij u ak. god. 2010/2011. kolegiju Kompleksna genetika voditeljice doc. dr. sc. Sanje Dabelić
 • 2006. - Godišnja nagrada Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju mladim znanstvenicima za 2005. godinu
 • 1996.- Rektorova nagrada („Identifikacija i djelomično pročišćavanje glikoproteina GP57 iz seruma sudionika vojno-redarstvene akcije „Oluja“)
 • 1994-1996. - Stipendija grada Zagreba za 50 najboljih studenata
 • 1994. - Rektorova nagrada („Mikrobne sukcesije u različitim tipovima mlijeka i mliječnih proizvoda“)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko biološko društvo od 2006.
 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (FEBS/IUBMB) od 1997.

Ostalo:

 • članica organizacijskog odbora satelitskog skupa FEBS/IUBMB kongresa “Glycoproteomics – protein modifications for versatile functions”, Dubrovnik, 2005. i članica dva organizacijska odbora Kongresa Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (Vodice, 2006., i Bjelolasica, 2004.)
 • voditeljica dva doktorska rada, deset diplomskih radova i jednog studentskog rada nagrađenog Rektorovom nagradom
 • predsjednica povjerenstva za e-učenje FBF-a (2010-danas), članica Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada FBF-a (2014-danas), članica Povjerenstva za izradu samoanalize FBF-a (2014-2015)
 • autorica 7 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, 6 na domaćim znanstvenim skupovima i 7 javnih predavanja 

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)