Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić

E-mail: sjuric@pharma.hr
Telefon: 01 6394 442
Adresa: Zavod za organsku kemiju
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Sandra Jurić

Profil

dr. sc. Sandra Jurić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za organsku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Organska kemija i Spektroskopska identifikacija organskih spojeva. Područje njezina znanstveno istraživačkog interesa obuhvaća istraživanje biomimetskih ciklizacija derivata skvalena, ključnog prekursora u biosintezi steroidnih hormona kao i istraživanje solvolitskog ponašanja derivata supstituiranih benzhidrila u cilju ispitivanja nukleofugalnosti odlazećih skupina i strukturnih značajki koje određuju njihovu reaktivnosti. Također se bavi razvojem novih elektroanalitičkih, metoda u svrhu analize lijekova.

Obrazovanje:

 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorat znanosti u području prirodnih znanosti
 • 1996. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magisterij znanosti u području prirodnih znanosti
 • 1991. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diploma inženjera biokemijske tehnologije

Radno iskustvo:

 •   2017.-danas izvanredna profesorica na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 •   2007.-2017. docentica na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 •   2002.-2007. viša asistentica na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 •   1998.-2002. asistentica na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 •   1993.-1998. znanstvena novakinja na Zavodu za organsku kemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 •   2003.-2005. Department Chemie und Biochemie, Ludwig-Maximillans Universität München, Njemačka

Projekti:

 •   1. π,s- i proširena π-participacija u solvolizi (broj projekta: MZT 1-07-0061, 1991.-1994.), suradnica
 •   2. Mehanizam reakcija stvaranja steroidnih spojeva (broj projekta:  MZT 006151, 1996.-2002.), suradnica
 •   3. Karbokationski međuprodukti u biosintezi steroida i triterpenoida (broj projekta: MZT 0006451, 2002.-2006.), suradnica
 •   4. Skala stablinosti karbokationa, njihove strukture i biomimetska pregrađivanja (broj projekta: MZOŠ 006-0982933-2963, 2007.-2012.), suradnica
 •   5. Razvoj nanosenzora i naprednih analitičkih metoda za određivanje lijekova (BM1.6, 2014.), suradnica
 •   6. Structural features that determine the nucleofugality of leaving group and the theoretical model for estimating the solvolytic reactivity (HRZZ, 2014.-2018.), suradnica

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 •  Članica Hrvatskog kemijskog društva

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)