Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Petra Gašparac

E-mail: pgasparac@pharma.hr
Telefon: 01 6394 420
Adresa: Središnja knjižnica
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

Petra Gašparac

Profil

Voditelj knjižnice organizira rad knjižnice i brine o knjižničnom prostoru, nabavlja knjige i časopise i prikuplja ocjenske radove, inventarizira i katalogozira knjižničnu građu, izrađuje bibliografiju radova djelatnika Fakulteta, održava mrežnu stranicu knjižnice, izdaje potvrde o indeksiranosti i citiranosti radova u sekundarnim izvorima informacija za potrebe napredovanja u zvanja znanstveno-nastavnog osoblja, educira korisnike za korištenje relevantnih izvora informacija, daje informacije o publikacijama i knjižničnom fondu, izrađuje izvještaje vezane uz fond knjižnice te znanstvenu i stručnu djelatnost Fakulteta, radi na poslovima posudbe i međuknjižnične posudbe, provodi inventuru i reviziju knjižničnog fonda, zastupa knjižnicu na svim razinama Fakulteta i surađuje s drugim knjižnicama.