Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić

E-mail: nvrkic@gmail.com
Telefon: 01 4612 606

izv. prof. dr. sc. Nada Vrkić

Profil

Dr. sc. Nada Vrkić zaposlena je kao izvanredni profesor na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave na diplomskom studiju kao nositelj kolegija Klinička biokemija organa i organskih sustava 2 i Laboratorijska informatika s odabranim područjima medicinske informatik, a sudjeluje u nastavi kolegija Uvod u studij medicinske biokemije, Klinička biokemija organa i organskih sustava 1, Specijalna područja kliničke biokemije, Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike te u Stručnoj praksi i Stručnom osposobljavanju. U kliničkom okruženju educira studente na vježbama i stručnoj praksi budući da je 50% radnog vremena zaposlena na fakultetu, a ostatak u Kliničkom zavodu za kemiju KBC Sestre milosrdnice. Na poslijediplomskoj nastavi sudjeluje u okviru poslijediplomskog doktorskog studija „Medicinsko-biokemijske znanosti“ kao nositelj kolegija Biokemijski biljezi – od istraživanja do moguće kliničke primjene te u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija Medicinska biokemija i laboratorijska medicina kao nositelj kolegija Medicinsko-biokemijski laboratorij u sustavu zdravstva i Nove tehnologije u medicinsko-biokemijskom laboratoriju. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je istraživanje patobiokemije kroničnih i psihijatrijskih bolesti.

Obrazovanje:

 • 2013. izbor u u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika
 • 2008. izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Farmaceutsko-biokemijskom fakultet u Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
 • 2000. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1989. -1993. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski i studij Klinička laboratorijska dijagnostika, akademski stupanj: magistar znanosti znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1991. specijalistički ispit po specijalističkom usavršavanju  na KBC-Zagreb, stručni naziv: specijalist medicinske biokemije
 • 1972. -1976. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: diplomirani inženjer medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 2013. do danas: izvanredni profesor na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. do 2013.: docent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008. do danas: predstojnica Kliničkog zavoda za kemiju KBC Sestre milosrdnice
 • 1995. do 2008.: voditelj Odsjeka za specijalnu medicinsku biokemiju Kliničkog zavoda za kemiju KB Sestre milosrdnice
 • 1980. do 1995.: voditelj Odsjeka za automate Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb - Rebro.
 • 1977. do 1980.: medicinski biokemičar u laboratorijima Kirurške klinike, Dječje klinike te Zavoda za patofiziologiju KBC Zagreb - Rebro. 

Projekti:

 • Suradnik na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Patobiokemijski procesi u jetri i njihov utjecaj na druge organe (2000. - 2006., broj projekta: 0134019) i Molekularno-biokemijski čimbenici u bolesnika s depresivnim poremećajem (2008. - 2014., broj projekta: 134-0000000-3372).Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH Hemoreološki poremećaji u kroničnim bolestima (2007.- 2014., broj projekta: 134-0061245-0205). Također je u suradničkom svojstvu u tehnološkom projektu investiranom od HAMAG-BICRO Nova metoda i tehnologija rekonstrukcije prednje ukrižene sveze koljenskog zgloba (2014 - 2016., oznaka POC5_01_16, )te u dva Sveučilišna znanstvena projekta (2013. – 2016., Stomatološki fakultet).

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (1977.-danas)
 • Član Hrvatskog toksikološkog društva (1983. – danas)
 • Član Hrvatskog bioetičkog društva (2000. – danas)
 • Član Hrvatske komore medicinskih biokemičara (1995. – danas)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)