Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Monika Barbarić

E-mail: mbarbaric@pharma.hr
Telefon: 01 6394 472
Adresa: Zavod za farmaceutsku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

Profil

Dr. sc. Monika Barbarić zaposlena je kao docentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Dizajniranje novih lijekova (voditelj), Biokemija lijekova za studij medicinske biokemije (suvoditelj kolegija)i Farmaceutska kemija 1 (suradnik). Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je sinteza i karakterizacija biološki aktivnih spojeva, derivata hidroksamskih kiselina te istraživanje značajki potencijalnih i poznatih ljekovitih tvari metodama računarske kemije.

Obrazovanje

 • 2004. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1999. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1997. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo

 • 2007.-danas: docentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004.-2007.: viša asistentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.-2004.: asistentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-2000.: mlađa asistentica na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997.-1998.: znanstvena novakinja na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekti

 • suradnik na više projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Biotici i ksenobiotici (1997.-2002., broj projekta: 006243), Ljekovite i pomoćne tvari - sinteza, karakterizacija i djelovanje (2002.-2006., broj projekta: 0006543), Biološki aktivni spojevi, metaboliti i QSAR (2007.-2011., broj projekta: 006-0061117-1237), Fizikalno kemijske interakcije biomedicinski važnih prirodnih antioksidansa (2011.-2013., broj projekta: 006-0063082-0354) i Modeliranje molekula i materijala metodama matematičke i računarske kemije (2013., broj projekta: 006-0982929-2940).

Nagrade i priznanja

 • 1996. Dekanova nagrada

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatska ljekarnička komora
 • Hrvatsko farmaceutsko društvo (član Izvršnog odbora sekcije za farmaceutske znanosti, 2014.-danas)

Ostalo

 • 2001. odobrenje za samostalan rad magistra farmacije
 • 2010.-2014.: član Povjerenstva za diplomske radove Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2016.-…..: član Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada (PEER)
 • 2016.-      član Povjerenstva za E-učenje

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)