Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić

E-mail: mbojic@pharma.hr
Telefon: 01 4818 304
Adresa: Zavod za farmaceutsku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mirza Bojić

Profil

dr. sc. Mirza Bojić zaposlen je kao izvanredni profesor na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Voditelj je poslijediplomskog studija Toksikologija i kolegija Biokemijske osnove toksičnosti endobiotika i ksenobitoka te suvoditelj kolegija Biokemija lijekova. Sudjelovao je u izvođenju nastave kolegija Farmaceutska kemija 1, Dizajniranje novih lijekova integriranog preddiplomskog i diplomskog studija; Dizajniranje novih lijekova, Lijekovi u ručnoj prodaji, Vitamini i minerali u metaboličkim reakcija te Metabolizam i toksičnost lijekova poslijediplomskih specijalističkih studija; Modeliranje novih lijekova doktorskog studija. Znanstveni rad obuhvaća analitiku i biološke učinke flavonoida te QSAR. Kao poslijedoktorand usavršavao se u području metabolizma i interakcija lijekova na citokromima P450 u laboratoriju prof. dr. sc. F. P. Guengericha, Medicinski fakultet Sveučilišta Vanderbilt.

Obrazovanje:

 • 2012. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2006. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 2019. – danas: izvanredni profesor na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2016. – 2019.: docent na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. – 2016.: viši asistent-znanstveni novak na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007. – 2012.: asistent-znanstveni novak na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 2013.-2018. Medicinski fakultet Sveučilišta Vanderbilt, Zavod za biokemiju, Nashville, TN, SAD - poslijedoktorsko usavršavanje, akademska mobilnost, mobilnost istraživača, gost-znanstvenik
 • svibanj 2009. CEEPUS project: Education in separation and identification of organic xenobiotics in environmental samples and food product, Nicolas Copernicus University, Torun, Poljska

Projekti:

 • Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta HRZZ-a (2015.-2018.; UIP-2014-09-5704) i potpora Sveučilišta u Zagrebu (2017., 2018., 2019.). Suradnik na projektima financiranim od Europske unije (2013.-2014. IPA 040417, 2013.-2015. ESF 3.102), Nacionalnih instituta za zdravlje, SAD (2014. NIH DK038226), MZOS-a (2007.-2013. 0061117-1237) i Sveučilišta u Zagrebu (2013., 2014., 2015.).

Nagrade i priznanja:

 • Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva (2017.)
 • Travel Grant Modern Thin-Layer Chromatography Course, CAMAG, Basel/Muttenz, Švicarska, 2009.
 • Potpore mobilnosti (akademska, istraživačka, konferencije) Sveučilišta u Zagrebu, 2013. i 2014.
 • Stipendist grada Zagreba

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko farmaceutsko društvo
 • Hrvatska ljekarnička komora
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
 • International Society for the Study of Xenobiotics

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)