Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić

E-mail: msertic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 473
Adresa: Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić

Profil

dr. sc. Miranda Sertić zaposlena je kao docentica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Analitika lijekova i Analitika u razvoju farmaceutskih proizvoda. Također sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima poslijediplomskog specijalističkog studija Kontrola kakvoće lijekova i Analitički postupci u identifikaciji krivotvorenih farmaceutskih proizvoda. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih analitičkih metoda za analizu lijekova i kontrolu kvalitete dodataka prehrani, s naglaskom na analitičke tehnike: kapilarnu elektroforezu, tekućinsku i plinsku kromatografiju te masenu spektrometriju.

Obrazovanje:

 • 2016. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj lijekova, akademski stupanj: sveučilišta magistra razvoja lijekova
 • 2013. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2006. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 2016.-danas: docentica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013.-danas: viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007.-2013.: asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006.-2007.: magistra farmacije-stažistica u ZU Ljekarne Dvoržak, Zagreb

Boravci na stranim institucijama:

 • rujan-prosinac 2009. Institut za kemijsku metodologiju Talijanskog istraživačkog vijeća, Rim, Italija
 • ožujak-lipanj 2008. Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija

Projekti:

 • Suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Razvoj naprednih analitičkih metoda za lijekove i biološki aktivne tvari u liječenju upalnih bolesti crijeva UIP-2017-05-3949 (2018-2022)
 • Suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta IP-09-2014-5982 (2016-2020)
 • Nositelj projekta Nacionalne zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, stipendije za doktorande: Utjecaj aditiva i puferskih agensa na elektroosmotski tok i elektroforetsko ponašanje biomolekula u kapilarnoj elektroforezi (rujan-prosinac 2009).
 • Suradnik na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Istraživanje novih metoda u analitici ljekovitih i bioaktivnih tvari (2007-2013, broj projekta: 006-0061117-1240) .
 • Suradnik na projektima potpore Sveučilišta u Zagrebu: Nove elektroanalitičke, kapilarnoelektroforetske i kromatografske metode za kontrolu kvalitete lijekova i dodataka prehrani (2013), Razvoj nanosenzora i naprednih analitičkih metoda za određivanje lijekova (2014), Razvoj i primjena novih metoda analize lijekova i bioaktivnih molekula u kompleksnim uzorcima (2015), Nanosenzori i nove metode analize lijekova i bioaktivnih molekula (2016), Nove analitičke metode i senzori za određivanje lijekova (2017)
 • Nacionalni zamjenik, suradnik, na projektu COST Action BM1403: Native Mass Spectrometry and Related Methods for Structural Biology (2015-2018)
 • Suradnik na projektu HAMAG-BICRO Program provjere inovativnog koncepta: Novi način detekcije mikotoksina sterigmatocistina u hrani i okolišu PoC6_11_71 (2016-2017)
 • Suradnik na projektu Zaklade Adris: Razvoj novih analitičkih metoda kao preduvjet proizvodnje visokokvalitetnog i ekološki dobivenog maslinovog ulja (2015-2016)

Nagrade i priznanja:

 • Dobitnik diplome Hrvatskog farmaceutskog društva za višegodišnji predan i uspješan rad u okviru HFD-a (2013).
 • Dobitnik stipendije za mladog znanstvenika CROTOX2012 (4. hrvatski toksikološki kongres, 2.-5. listopada 2012., Primošten, Hrvatska).
 • Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske tijekom studija kao jedan od najboljih studenata na godini (2004-2006).

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Međunarodne farmaceutske federacije (2015.-danas)
 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva  (2006.-danas; Član izvršnog odbora Sekcije farmaceuta juniora Hrvatskog farmaceutskog društva  2008.-danas)
 • Član Hrvatske ljekarničke komore (2007.-danas)
 • Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu AMA-FBF (2008.-danas)

Ostalo:

 • Vice-Chair, Special Interest Group on Analytical sciences and pharmaceutical quality, nternational Pharmaceutical Federation (2018-danas)
 • Chairperson Young Pharmacists Group, International Pharmaceutical Federation (2016-2017)
 • Predsjednica izvršnog odbora Sekcije farmaceuta juniora i član upravnog odbora Hrvatskog farmaceutskog društva (2014.-danas)
 • Organizacija javnozdravstvenih projekata Sekcije farmaceuta juniora Hrvatskog farmaceutskog društva (Dan dijabetesa 2014; Europski dan svjesnosti o antibioticima 2014)
 • Organizacijski i znanstveni odbor Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije FARMBES (2012, 2013, 2014)
 • Popularizacija znanosti (Festival znanosti 2010, 2012, 2013)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)