Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Mate Galić

E-mail: mgalic@pharma.hr
Telefon: 01 4875 666
Adresa: Jedinica za informatičku potporu
Ante Kovačića 1

Profil

Voditelj odjela za informatičku potporu koordinira radom odjela, sudjeluje u aktivnostima planiranja, nabave i razvoja informatičko – telekomunikacijske i programske opreme, uvodi programsku podršku i uspostavlja poslovni informacijski sustav, surađuje s CARNETom i drugim subjektima povezanim na mrežu CARNETa, prati promjene u razvoju programske podrške neophodne za rad informacijskog sustava, brine o održavanju računalne i telekomunikacijske opreme, pruža korisnicima pomoć i podršku vezano uz uporabu i promjene u radu računalnog sustava te obavlja druge poslove utvrđene općim aktima Fakulteta