Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević

E-mail: mgabricevic@pharma.hr
Telefon: 01 4818 307
Adresa: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević

Profil

dr. sc. Mario Gabričević je zaposlen kao izvanredni profesor na Zavodu za opću i anorgansku kemiju na kojem izvodi nastavu iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom i Metaloproteini – struktura i mehanizam. Područje znanstveno-istraživačkog interesa je kinetika i termodinamika vezanja metala i lijekova na proteine i druge biološki važne molekule.

Obrazovanje:

 • 1999. Sveučilište u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području prirodnih znanosti.
 • 1999. Sveučilište u Zagrebu, Poslijediplomski studij iz kemije, akademski stupanj: magistar znanosti u području prirodnih znanosti.

Radno iskustvo:

 • 2012. – danas:  izvanredni profesor na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004. – 2012.: docent na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • DAAD Postdoctoral Fellowship, (Research Stays for University Academics and Scientists- Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders), University of Erlangen-Nürnberg, Germany, 2010.
 • DAAD Postdoctoral Fellowship, (Research Stays for University Academics and Scientists), University of Erlangen-Nürnberg, Germany, 2006.
 • NATO-NSF Postdoctoral Fellowship, Duke University, USA, 2002 .
 • Fulbright Fellowship, Duke University, USA, 2001.
 • DAAD Postdoctoral Fellowship, University of Erlangen-Nürnberg, Germany, 2000.
 • DAAD Scholarshipfor graduate students, University of Erlangen-Nürnberg, Germany, 1996.

Projekti:

Voditelj projekata:

 • Gastrin kao kofaktor resorpcije željeza u organizmu
 • Vezanje makrolidnih lijekovana proteine
 • Vezanje makrolidnih lijekova na VCP

Nagrade i priznanja:

 • Fulbright Fellowship

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko kemijsko društvo

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)