Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

dr. sc. Marijan Marijan - HRZZ projekt

E-mail: mmarijan@pharma.hr
Telefon: 01 6394 444

Profil

Marijan Marijan,mag. chem. zaposlen je kao asistent-znanstveni novak na Zavodu za organsku kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Organska kemija i Spektroskopska identifikacija organskih spojeva. Područje njegova znanstveno-istraživačkog interesa je ispitivanje utjecaja strukture na reaktivnost organskih spojeva spektroskopskim i kinetičkim metodama.

Obrazovanje:

  • 2012.-danas: Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek ‒ Poslijediplomski doktorski studij kemije
  • 2012. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek - Diplomski studij kemije, akademski stupanj: magistar kemije

Radno iskustvo:

  • 2012.-danas: asistent-znanstveni novak na Zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekti:

  • Suradnik na projektu: Skala stabilnosti karbokationa, njihove strukture i biomimetska pregrađivanja, broj projekta: MZOŠ 006-0982933-2963 (2007.-2012.)
  • Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost: Structural features that determine the nucleofugality of leaving groups and the theoretical model for estimating the solvolytic reactivity (2014.-2018.)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

  •  Hrvatsko kemijsko društvo (2013.-danas)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)