Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković

E-mail: mgrdic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 786
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković

Profil

dr. sc. Marija Grdić Rajković zaposlena je kao viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Biokemija, Opća klinička biokemija II, Klinička biokemija organa i organskih sustava I, Klinička biokemija s hematologijom, Uzgoj stanica i staničnih linija, Molekularna dijagnostika, Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je istraživanje potencijalnih genskih i negenskih mehanizama koji bi mogli objasniti promjenu enzimske aktivnosti antioksidacijskog enzima paraoksonaze 1 i 2 u različitim bolestima povezanim sa oksidacijskim stresom.

Obrazovanje:

  • 2009 Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
  • 2003 Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: dipl. ing. medicinske biokemije

Radno iskustvo:

  • 2009 – danas: viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • 2003 – 2009: znanstvena novakinja – asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

  • 2006 (mjesec dana) CEEPUS stipendija / Farmaceutski Fakultet, Hradec Králové, Česka

Projekti:

  • suradnik na jednom Sveučilišnom projektu: Aktivacija TLR2 i TLR 4 receptora izvanstraničnim Hsp70 proteinom.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

  • 2005 Hrvatska komora medicinskih biokemičara (HKMB)
  • 2004 Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB) - članstvo u Federation of European Biochemical Societies (FEBS) i International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)
  • 2003 Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) - članstvo u European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) i International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)