Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić

E-mail: mortner@pharma.hr
Telefon: 01 6461 800
Adresa: Centar za primijenjenu farmaciju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić

Profil

Dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić, izvanredna je profesorica i voditeljica Centra za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Klinička farmacija s farmakoterapijom, Konzultacijske vještine i Ljekarnička skrb te je voditeljica Stručnog osposobljavanja za ljekarnike. Voditeljica je također kolegija Farmakoterapija kardiovaskularnih bolesti na poslijediplomskom specijalističkom studiju Klinička farmacija te sudjeluje u nastavi još nekoliko kolegija na poslijediplomskom studiju. Područja njezinog znanstveno-istraživačkog interesa su klinička farmacija, ljekarnička skrb i edukaciju u farmaciji.

Bibliografija  

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Ortner%20Had%C5%BEiabdi%C4%87,%20Maja%20%2823777%29|text|profile

Obrazovanje:

 • 2022: Specijalizacija iz Kliničke farmacije-bolničko ljekarništvo: specijalist kliničke farmacije
 • 2015: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicina i zdravstvo
 • 2006. School of Pharmacy, University of London, Velika Britanija, Specijalistički poslijediplomski studij, akademski stupanj:  PG Dip Pharmacy Practice (sveučilišna magistra ljekarničke prakse)
 • 2005. University of Maine, SAD, Poslijediplomski magistarski studij, akademski stupanj: magistar znanosti kemije
 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

 

Radno iskustvo:

 • 2022.- danas. izvanredna profesorica u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2017.-2022. docentica u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2015.-2017. viša asistentica-znanstvena novakinja u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006.-2015. asistentica-znanstvena novakinja u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2006. gostujući farmaceut u kliničkoj bolnici Guy's and St. Thomas' Hospital NHS Trust, London, Velika Britanija
 • 2005.-2007. suradnik na europskom projektu TEMPUS JOINT 18028-2003 „Razvoj i implementacija novog kurikuluma farmacije“
 • 2003.-2005. asistentica na Zavodu za kemiju Sveučilišta Maine, SAD
 • 2002.-2003. suradnik za klinička ispitivanja lijekova, Clinres doo, Zagreb
 •  

Boravci na stranim institucijama:

 • Siječanj 2005.- svibanj 2006. School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija
 • Srpanj- kolovoz 2005. Faculty of Pharmacy, University of Navarra, Pamplona, Španjolska
 • Siječanj 2003- siječanj 2005. Department of Chemistry, University of Maine, SAD
 • Listopad- prosinac 2001. School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija
 • Ožujak-svibanj 2001. School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija

 

Projekti:

 • Suradnica u COST akciji: COST CA19132 European Network to Advance Best practices and technology on medication adherencE (ENABLE) (voditelj Job Van Boven), 2020- 2024.
 • Suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Nova bioanalitička rješenja za personalizaciju terapije raka dojke“ UIP-2019-04-8461 (voditeljica Miranda Sertić), 2022-2025.
 • Suradnica na međunarodnom projektu i voditeljica projekta za Republiku Hrvatsku: FIP7 EUROAGEISM Horizon2020 (Marie Sklodowska-Curie, Grant agreeement No. 764632) (voditeljica Daniela Fialova), 2017-2022.
 • Suradnica na projektu „Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije (PharMedQ)“ (2019.- 2022)
 • Suradnica na projektu „Mapping and Assessment of Developments for one of the sectorial professions under Directive 2005/36/EC – the profession of pharmacist“ (European Commission- DG GROW)
 • Nositeljica potpora znanstvenim projektima Sveučilišta u Zagrebu:  Utjecaj potencijalno neprikladnih lijekova na kliničke ishode u bolesnika starije životne dobi (2017); Razvoj i validacija instrumenata uspješnosti implementacije ljekarničke skrbi (2018); Procjena uspješnosti implementacije ljekarničke skrbi u program stručnog osposobljavanja (2019).
 • Suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu MZOŠ-a Učinci mediteranske (dalmatinske) prehrane na tijek metaboličkog sindroma (projekt broj: 006-0000000-3521, voditelj Velimir Božikov), 2008-2014.
 • Suradnica na TEMPUS JEP 18028-2003 međunarodnom projektu „Razvoj i implementacija novog nastavnog programa studija farmacije“

 

Nagrade i priznanja:

 • Priznanje Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za izvrsno ocijenjeni nastavni rad, 2017.
 • Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva, 2017.
 • Nagrada “FIP Foundation travel grand award”, 2008.
 • Nagrada “Outstanding teaching assistant” Sveučilišta Maine (SAD), 2002.

 

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatske ljekarničke komore
 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)