Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Maja Horvat

E-mail: mhorvat2@pharma.hr
Telefon: 01 6394 418
Adresa: Jedinica za kadrovske i opće poslove
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb

Profil

Voditelj studentske poslovnice koordinira poslove rada studentske poslovnice i svih poslova za diplomske te poslijediplomski doktorski studij i poslijediplomske specijalističke studije, organizira i provodi upise za sve studije, vodi matične knjige upisanih, knjige diplomskih, doktorskih i specijalističkih radova te knjiga završenih studenata svih razina studija, vodi evidencije o školarinama, komunicira sa strankama, izrađuje uvjerenja, prijepise ocjena te ostale dokumente, organizira promocije, izrađuje statistička i evidencijska izvješća.