Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Maja Friščić

E-mail: mfriscic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 495
Adresa: Zavod za farmaceutsku botaniku
Schrottova 39, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Maja Friščić

Profil

Dr. sc. Maja Friščić zaposlena je kao docentica na Zavodu za farmaceutsku botaniku. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Stanična biologija s genetikom i Farmaceutska botanika. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa su ljekovite biljne vrste, njihova botanička obilježja, sekundarni metaboliti i potencijalni biološki učinci.

Obrazovanje

 • 2013.-2017.: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti, akademski stupanj: doktorica znanosti u području biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana farmacija
 • 2006.-2011.: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistra farmacije

 

Radno iskustvo

 • 2018.-danas: docentica na Zavodu za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012.-2018.: asistentica na Zavodu za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011.: magistra farmacije-pripravnik u Z.U. Ljekarne Švaljek

 

Boravci na stranim institucijama

 • Siječanj 2017.: Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
 • Srpanj, rujan 2015.: Institut za farmaceutske znanosti Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, Austrija
 • Listopad 2013.-siječanj 2014.: Institut za farmaceutske znanosti Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, Austrija

 

Projekti

 • 2018. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu „Utjecaj flavonoida i polifenolima bogatih biljnih vrsta na primarnu hemostazu“ – voditelj: doc. dr. sc. Mirza Bojić
 • 2018.-2022. - suradnik na uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ „Razvoj naprednih analitičkih metoda za lijekove i biološki aktivne tvari u liječenju upalnih bolesti crijeva“ (UIP-2017-05-3949) –  voditelj: izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk 
 • 2017. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu „Sekundarni metaboliti biljnih vrsta Hrvatske i evaluacija njihovih bioloških učinaka“ (Z1114) - voditelj: izv. prof. dr. sc. Kroata Hazler Pilepić
 • 2016. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu „Evaluacija bioloških učinaka sekundarnih metabolita vrsta roda glavulja“ (Z 1127) - voditelj: izv. prof. dr. sc. Kroata Hazler Pilepić
 • 2015. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu „Biomedicinski potencijal sekundarnih metabolita vrsta roda glavulja“ (BM 045) - voditelj: izv. prof. dr. sc. Kroata Hazler Pilepić
 • 2014. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu „Sekundarni metaboliti nekih biljnih vrsta Hrvatske i njihovi biološki učinci“ (BM 2.2) - voditelj: izv. prof. dr. sc. Kroata Hazler Pilepić
 • 2013. - suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori istraživanju Sveučilišta u Zagrebu „Fitokemijska, biološko-farmakološka i molekularna istraživanja vrsta roda Globularia“ (Z 1.1.2.7) - voditelj: izv. prof. dr. sc. Kroata Hazler Pilepić
 • 2012. - suradnik u financijskoj potpori Zaklade HAZU „Genetička, kemijska i kariološka analiza stolisnika s područja Hrvatske“ - voditelj: izv. prof. dr. sc. Kroata Hazler Pilepić

 

Nagrade i priznanja

 • Priznanje za izvrsno ocijenjeni nastavni rad prema sveučilišnoj studentskoj anketi, ak. god. 2016./2017.
 • Druga nagrada za najbolje usmeno izlaganje “Chemotaxonomic investigation of Globularia L. taxa”, 2nd International Young Scientists Symposium, Wroclaw, Poljska, 2016.
 • Potpora mobilnosti doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za konferencije) za 2nd International Young Scientists Symposium, Wroclaw, Poljska, 2016.
 • Potpora Sveučilišta u Zagrebu doktorandima i asistentima u umjetničkom području za 2015. godinu
 • Ernst-Mach stipendija za znanstveno-istraživački projekt “Investigations of chemical composition and biological activities of Globularia species”, Graz, Austrija, ak. god. 2013./2014.
 • Stipendija Instituta za njemački jezik i kulturu na Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg za pohađanje intenzivnog tečaja njemačkog jezika (B2), ak. god. 2010./2011.
 • Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu za studentski znanstveni rad „Sinteza i karakterizacija derivata antitumorskog lijeka sorafeniba“, ak. god. 2009./2010.
 • Pohvalnica Dekanice Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ostvaren izvrstan uspjeh u studiranju, ak. god. 2009./2010.
 • Državna stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija, ak. god. 2007./2008.

 

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • Član Hrvatskog botaničkog društva (2013.-danas)
 • Član Hrvatskog mikroskopijskog društva (2013.-danas)
 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva (2012.-danas)
 • Član Hrvatske ljekarničke komore (2012.-danas)

 

Ostalo

 • Član uredničkog odbora Farmaceutskog glasnika (2018.-danas)
 • Član organizacijskog odbora Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije - FARMEBS, Zagreb, Hrvatska (2018.)
 • Član organizacijskog odbora Dana otvorenih vrata FBF-a (2016., 2017., 2018.)
 • Član Povjerenstva za Smotru Sveučilišta u Zagrebu (2016.-danas)
 • Član Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja (2016.-2018.)
 • Član Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (2015.-2017.)
 • Popularizacija znanosti:
  • Dani otvorenih vrata FBF-a (2012., 2014., 2015.,2018.)
  • Tjedan botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatske (2016., 2017., 2018.)
  • Festival znanosti (2015., 2016., 2018.)
 • Položen stručni ispit pri Ministarstvu zdravlja, 2012.
 • Diploma Hrvatskog planinarskog saveza za uspješno završenu Opću planinarsku školu u organizaciji HPD „Kapela“, 2012.
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru, čitanju i pisanju
 • Dobro znanje njemačkog jezika u govoru, čitanju i pisanju

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)