Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Karmela Barišić

E-mail: kbarisic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 783
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Karmela Barišić

Profil

dr. sc. Karmela Barišić redovita je profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju kolegija Biokemija, Molekularna dijagnostika, Farmakogenetika, Molekulske osnove bolesti i terapije na diplomskim studijima te u nastavi na doktorskom i specijalističkim poslijediplomskim studijima. Obnašala je dužnost dekanice (2010./2011. – 2013./2014.) i prodekanice za nastavu (2006./2007. - 2009./2010.). Znanstveni interes usmjeren je na istraživanje stresnih proteina, apoptoze, signalnih putova, staničnog skeleta te biološkog i dijagnostičkog značenja regulacijskih RNA molekula.

Obrazovanje:

 • 1992.
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1989.
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1983.
  Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studij farmacije, smjer medicinska biokemija, akademski naziv: dipl. ing. medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 1991. – do danas
  Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985. – 1988.
  Laboratorij za eksperimentalnu patofiziologiju, Zavod za patološku fiziologiju, KBC-a Zagreb
 • 1985.
  Zavod za medicinsku biokemiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1984. – 1985.
  Biokemijski laboratorij, Studentska poliklinika, Zagreb

Boravci na stranim institucijama:

 • 2003.
  Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija
 • 2002. – 2003.
  Sveučilište Kwansei Gakuin, Nishinomya, Japan
 • 1996. – 1998.
  Max Planck institut za biokemiju, Münchenu, Njemačka
 • 1988. – 1990.
  Max Planck institut za biokemiju, Münchenu, Njemačka

Projekti:

 • 2014.
  voditelj, Ekspresijski profili miRNA u apoptozi induciranoj inhibicijom Hsp90, Sveučilište u Zagrebu, potpora
 • 2013. – 2014.
  voditelj, Ekspresija miRNA u induciranoj apoptozi tumorskih stanica, Sveučilište u Zagrebu, potpora 1.1.1.2
 • 2007. – 2013.
  voditelj, Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije, MZOS-RH 006-0061117-1236
 • 2005. – 2006.
  voditelj, Stresni proteini: dijagnostički pokazatelji bolesti i/ili farmakološke mete, MZOS-RH-0006634
 • 2007. – 2008.
  voditelj, CEEPUS CII-HR-0045-03-0708
 • 2004.
  voditelj, Polimorfizam GALT i PON gena u zdravoj hrvatskoj i slovenskoj populaciji, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt
 • 2002. – 2004.
  suradnik, Mehanizam stanične obrane u kroničnim bolestima, MZT-RH-0006631
 • 1996. – 2001.
  suradnik, Biokemijski pokazatelji staničnog oštećenja MZT-RH-006311
 • 1991. – 1994.
  suradnik, Strukturni, kemijski i fiziološki studij proteina, MZOS projekt br. 1-07-102
 • 1993. – 1996.
  suradnik, Utjecaj stresnih faktora na ekspresiju onkogenih i limfokinih mRNA u humanim stanicama, njemačko-hrvatski projekt Mainz – Zagreb
 • 1995.
  suradnik, Function of Stress-Associated Nuclear Carbohydrate Binding Protein CBP33 in Stress and Ageing, Sandoz Corporation
 • 1985.
  suradnik, Nastanak i razvoj učestalih kroničnih, degenerativnih i tumorskih bolesti, Projekt 62, Republički SIZ za znanstveni rad SRH, SIZ V- Medicina

Nagrade i priznanja:

 • 2012.
  Priznanje Sveučilišta u Zagrebu za rad u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju
 • 2003.
  Godišnja nagrada za znanstveni rad Hrvatskog društva medicinskih biokemičara
 • 2006.
  Povelja Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju za prepoznatljiv osobni doprinos u stvaranju, razvoju te promicanju djelatnosti i ugleda Društva
 • 2000.
  Nagrada za najbolji posterski rad, 6th Alps-Adria International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
 • 1982.
  Rektorova nagrada za studentski znanstveni rad

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju

Ostalo:

 • Mentor pet doktorskih disertacija, jednog magisterija i 45 diplomskih radova
 • 2013. - danas: predsjednica je Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje
 • 2012. Certifikat za uspješno završeno usavršavanje za stručnjaka vanjske neovisne periodične prosudbe agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju
 • 2008.Certifikat za uspješno završeno usavršavanje za stručnjaka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima
 • Sudjelovala je u radu fakultetskih, sveučilišnih (Senat, Vijeće biomedicinskog područja, Odbor za upravljanje kvalitetom) i nacionalnih tijela (Matični odbor za biomedicinu i zdravstvo, Matični odbor za interdisciplinarno područje, Povjerenstvo za izradu nacionalne strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije).
 • Usavršavala se u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i stekla nacionalni i internacionalni certifikat za stručnjaka prosudbe sustava kvalitete visokih učilišta i agencija.

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)