Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Jasna Jablan

E-mail: jjablan@pharma.hr
Telefon: 01 6394 435
Adresa: Zavod za analitičku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Jasna Jablan

Profil

Dr. sc. Jasna Jablan zaposlena je docent na Zavodu za analitičku kemiju. Voditeljica je kolegija diplomskog studija Analitička kemija 2 kao i izbornog kolegija Odabrane metode instrumentalne analize. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Analitička kemija 1. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je primjena analitičkih metoda u oblikovanju i karakterizaciji inkluzijskih kompleksa s ciklodekstrinima  kao i ciklodekstrinskih terapijskih sustava te razvoj novih analitičkih metoda za analizu bioloških uzoraka, dodataka prehrani, određivanje minerala i elemenata u tragovima u različitim uzorcima s naglaskom na analitičke tehnike: atomska apsorpcijska spektroskopija, XRF spektroskopija (EDXRF, TXRF), tekućinska kromatografija. 

Obrazovanje

 • 2014. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2007. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije
 • 1993. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: magistar medicinske biokemije

Radno iskustvo

 • 2017.-danas: docent na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014.-2017.: viša asistentica na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2014.: asistentica na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Siječanj 2008. – srpanj 2008. : asistentica na Zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • Ožujak 2007. – ožujak 2008. - stručni staž (farmacija)
 • Siječanj 2007. – siječanj 2008. : asistentica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • Listopad 2006. – siječanj 2007. -: asistentica na Zavodu za analitiku lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • Listopad 2003. – listopad 2006. -: asistentica na Zavodu za analitičku kemiju, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • Listopad 2001. – listopad 2003. : asistentica na Zavodu za opću kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • Travanj 1997. – listopad 2001. -: asistentica na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • Listopad 1994. –listopad 1995. stručni staž (medicinska biokemija), Dom zdravlja Siget
 • Siječanj 1994. – srpanj 1994. prodajni lanac zdrave hrane

Boravci na stranim institucijama

Projekti

 • Suradnik na projektima potpore Sveučilišta u Zagrebu: Hrvatski etnomedicinski/etnofarmaceutski rukopisi (2013) i Uloga vitamina, minerala u tragovima i oksidoreduktivne ravnoteže u pretilostii (2014).
 • Nositelj projekta potpore Sveučilišta u Zagrebu: Ispitivanje teških metala i kemijskog sastava proizvoda autohtone sorte jabuke samoniklice ( 2016).
 • Suradnik na bileteralnom projektu (Hrvatska – Srbija)  Novi aspekti stava potrošača, sigurnosti i kontrole kvalitete biljnih dodataka prehrani u Srbiji i Hrvatskoj (01.travanj 2016. – 31.prosinca 2017.).

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva
 • Član Hrvatske ljekarničke komore
 • Član Društva prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu AMA-FBF

Ostalo

 

 

 

 


Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)