Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Jasmina Lovrić

E-mail: jlovric@pharma.hr
Telefon: 01 6394 763
Adresa: Zavod za farmaceutsku tehnologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Jasmina Lovrić

Profil

Dr. sc. Jasmina Lovrić, znanstvena savjetnica zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave na integriranom diplomskom studiju farmacije iz kolegija Farmaceutika, Biofarmacija s farmakokinetikom (suvoditelj kolegija) i Novi terapijski sustavi (suvoditelj kolegija). Također sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija poslijediplomskog doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti (modul Farmaceutske znanosti) te kolegija poslijediplomskih specijalističkih studija Razvoj lijekova, Klinička farmacija te Dermatofarmacija i kozmetologija. Područje njenog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj i primjenjivost in vitro modela u biofarmaceutskoj karakterizaciji terapijskih sustava.

Obrazovanje

 • 2006. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2001. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski Studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo

 • 2016. – danas: prodekanica za znanost i istraživanje Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2016. – danas: znanstvena savjetnica u području Biomedicina i zdravstvo, polje Farmacija, grana Farmacija
 • 2015. – danas: izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2011. – 2016.: viša znanstvena suradnica u području Biomedicina i zdravstvo, polje Farmacija, grana Farmacija
 • 2009. – 2015.: docentica na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2007. – 2011.: znanstvena suradnica u području Biomedicina i zdravstvo, polje Farmacija, grana Farmacija
 • 2006. – 2009.: viša asistentica – znanstvena novakinja na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2006.: asistentica – znanstvena novakinja na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2005. – 2006.: asistentica na Zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2002. – 2003.: asistentica na Zavodu za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Boravci na stranim institucijama:

 • 2008. – 2010. boravi na International Center for Genetic Engineering and Biotechnology u Trstu u svrhu poslijedoktorskog usavršavanja (voditelj prof. dr. sc. Mauro Giacca)
 • 2001. – 2005. u tri navrata: po četiri mjeseca tijekom 2001. i 2002. godine te kontinuirano od 2003.-2005. godine boravi na Sveučilištu McGill u Montrealu, Kanada gdje izrađuje doktorski rad (voditelj prof. dr. sc. Dušica Maysinger).

Projekti

 • 2017. suradnik na potpori «Terapijski nanosustavi za topikalnu primjenu», Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje
 • 2016. suradnik na potpori «Biofarmaceutska ispitivanja transkornealnog prijenosa djelatne tvari», Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje
 • 2015. – danas: suradnik na projektu «Modeliranje procesa farmaceutskog sušenja raspršivanjem emulzija u laboratorijskom i pilotnom mjerilu», industrijski partner PLIVA d.o.o.
 • 2015. voditelj potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima pod naslovom «Unaprjeđenje procesa razvoja lijeka korištenjem modela za rano predviđanje biofarmaceutskih značajki terapijskih nanosustava» (rujan – prosinac 2015.)
 • 2014. suradnik na projektu Razvoj funkcionalnih obloga za rane s terapijskim (nano)sustavima, Sveučilište u Zagrebu, financiranje istraživačke djelatnosti: Potpore po područjima – biomedicinsko područje
 • 2014. suradnik na projektu Novi pristup u antimikrobnoj terapiji: biokompatibilni, biofilm-penetrirajući nanosustavi, Sveučilište u Zagrebu, Potpora istraživanjima
 • 2012. – 2015. suradnik na projektu Razvoj in vitro/ex vivo modela za ispitivanje permeabilnosti novih topičkih oftalmičkih lijekova (04.01/56) Hrvatske zaklade za znanost i PLIVE
 • 2009. – 2010. Molecular determinants governing AAV vector transduction and vector-induced gene correction, projekt u okviru programa CEI RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME (CERES, Seventh framework programme for research and technological development – SP3 People; Support for Training and Career Development of Researchers - Marie Curie; Co-funding of Regional, National and International programmes – COFUND)
 • 2008.-2009. AAV vektori u genskoj terapiji, projekt u okviru programa PostDoc Hrvatske zaklade za znanost
 • 2007. – 2013.: suradnik na projektu Terapijski nanosustavi (006-0061117-1244) Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH
 • 2006.: suradnik na projektu Terapijski sustavi s nosačima biološki aktivne supstancije (0006561) Ministarstva znanosti i tehnologije RH

Nagrade i priznanja

 • 2007. stipendija European Science Foundation za sudjelovanje na prvoj ljetnoj školi nanomedicine u organizaciji European Science Foundation i Cardiff University (10.-15. lipnja, 2007, Cardiff, Velika Britanija)
 • 2006. nagrada “Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika” Sveučilišta u Zagrebu za mlade znanstvenike
 • 1999. Rektorova nagrada, Sveučilišta u Zagrebu

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • Član Hrvatskog farmaceutskog društva

Ostalo

 • 2012. – danas, vanjski suradnik Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
 • 2015. – danas, Sekcijska urednica časopisa Acta Pharmaceutica
 • 2012., Sudjelovanje u organizaciji 9th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology (CESPT 2012), Dubrovnik, Hrvatska, – generalna tajnica
 • 2012., 2013., Sudjelovanje u organizaciji 2. i 3. Simpozija studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS) – član organizacijskog i znanstvenog odbora

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)