Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. József Petrik

E-mail: jpetrik@pharma.hr
Telefon: 01 6394 784
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. József Petrik

Profil

dr. sc. József Petrik zaposlen je kao redoviti profesor na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Voditelj je Centra za primijenjenu medicinsku biokemiju te specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Kao voditelj kolegija sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija: Opća klinička biokemija, Klinička biokemija s hematologijom, Klinička biokemija organa i organskih sustava I, Integrirani kolegij laboratorijske dijagnostike te Uzgoj stanica i staničnih linija; kolegija poslijediplomskog doktorskog studija: Apoptoza – detekcija i kvantifikacija; te kolegija poslijediplomskog specijalističkog studija iz Kliničke farmacije: Lijekovi i laboratorijske pretrage. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su istraživanja mehanizma staničnog oštećenja, apoptoza, molekularna patologija, dijagnostika zloćudnih bolesti, citokini, endotelini, oksidacijski stres, mikotoksini, te nanotehnologija.

Obrazovanje:

 • 2007. Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar „Zagreb“, Specijalizacija iz medicinske biokemije
 • 2000. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1996. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1989. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: magistar medicinske biokemije (mag.med.biochem.)

Radno iskustvo:

 • 2012.-danas: redoviti profesor na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2012.: izvanredni profesor na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003.-2008.: docent na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.-2003.: viši asistent na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993.-2000.: asistent na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1991.-1993.: znanstveni novak na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989.-1991.: stručni suradnik na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 2009.-2012. Croatian-Hungarian Intergovernmental S&T Cooperation Programme, Project: Endothelin axis and antioxidants in malignant tumours, MZOŠ RH; Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska
 • 2005.-2007. Croatian-Hungarian Intergovernmental S&T Cooperation Programme, Project: Effects of antioxidants in ochratoxin A-induced toxicity, MZOŠ RH; Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska
 • 1996.-2008. stipendija Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) za boravak na Medicinskom fakultetu u Pečuhu, Mađarska (Department of Laboratory Medicine i Department of Internal Medicine and Nephrology Center, Medical University of Pécs)

Projekti:

voditelj na projektima:

 • 2009.-2012.: Endothelin axis and antioxidants in malignant tumours, hrvatsko–mađarski bilateralni projekt: MZOŠ RH; Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska
 • 2007.- 2013. Endotelinski sustav i antioksidansi u zloćudnim tumorima, MZOŠ RH (znanstveni projekt 006-1340227-1248)
 • 2005-2007.: Effects of antioxidants in ochratoxin A-induced toxicity, hrvatsko–mađarski bilateralni projekt: MZOŠ RH; Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Pečuhu, Mađarska
 • 2000-2003.: Endotelini i endogeni digoksinu slični čimbenici kod kroničnih bubrežnih bolesti - projekt  za mlade znanstvenike Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, MZT 006312.

suradnik na  projektima:

 • 2013.-2016. Integrating research in molecular life science at the University of Zagreb, FP7-REGPOT-2012-2013-1 (znanstveni projekt 315997)
 • 2014.-2015. Ekspresijski profili miRNA u apoptozi induciranoj inhibicijom Hsp90 (Sveučilišna potpora)
 • 2013.-2014. Ekspresija miRNA u induciranoj apoptozi tumorskih stanica (Sveučilišna potpora)
 • 2002.-2006. Mehanizam stanične obrane u kroničnim bolestima (znanstveni projekt 0006631).
 • 1996.-2001. Biokemijski pokazatelji staničnog oštećenja (znanstveni projekt 00631)
 • 1992.-1994. Strukturni, kemijski i fiziološki studij proteina (znanstveni projekt 1-07-102)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatske komore medicinskih biokemičara
 • Član Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu
 • Član Hrvatskog društva biokemičara i molekularnih biologa
 • Član javnog tijela Mađarske akademije znanosti (Member of public body of Hungarian Academy of Sciences)
 • Predstavnik mađarskih znanstvenika iz Hrvatske u Predsjedničkom odboru Mađarskih znanstvenika iz dijaspore Mađarske Akademije Znanosti u Budimpešti
 • Predstavnik mađarskih znanstvenika iz Hrvatske u Regionalnom odboru Mađarske Akademije Znanosti u Pečuhu

Ostalo:

 • Član Nastavnog povjerenstva Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (2006.-danas)
 • Član / Predsjednik Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada FBF (2006.-2014.)
 • Član Etičkog povjerenstva Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske (2010.-2013.)
 • Član Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija HKMB (2014.-danas)
 • Član Povjerenstva za trajnu edukaciju HKMB (2010.-2012.)
 • Član uredničkog odbora Glasnika Hrvatskoga Društva Medicinskih Biokemičara (1991.-1992.)
 • Član uredničkog odbora Biochemia Medica (2006.-2011.)
 • Član Društva mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj (1996.-danas)
 • Član Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba (2003.-danas)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)