Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo

E-mail: imucalo@pharma.hr
Telefon: 01 6461 802
Adresa: Centar za primijenjenu farmaciju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Iva Mucalo

Profil

Dr. sc. Iva Mucalo zaposlena je kao docentica u Centru za primijenjenu farmaciju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Klinička farmacija s farmakoterapijom i Konzultacijske vještine te je suvoditeljica kolegija Ljekarnička skrb i voditeljica kolegija Farmakovigilancija i farmakoepidemiologija (izborni kolegij). Dodatno, sudjeluje u organizaciji i provedbi stručnog osposobljavanja za studente završne godine studija Farmacije (Stručno osposobljavanje za ljekarnike). Područja njezinog znanstveno-istraživačkog interesa su klinička istraživanja, sigurna primjena lijekova i edukacija u farmaciji.

Obrazovanje:

 • 2016.- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinička farmacija-bolničko ljekarništvo
 • 2014. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2006. School of Pharmacy, University of London, Velika Britanija, Specijalistički poslijediplomski studij, akademski stupanj: specijalist kliničke farmacije
 • 2003. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 2015.-danas: docentica u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014.-2015.: znanstvena novakinja-poslijedoktorandica u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006.-2014: asistentica-znanstvena novakinja u Centru za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-2006.: gostujući farmaceut u kliničkoj bolnici Guy's and St. Thomas' Hospital NHS Trust, London, Velika Britanija
 • 2004.-2007.: suradnica na međunarodnom projektu TEMPUS JOINT 18028-2003 „Razvoj i implementacija novog tavnog programa studija farmacije“
 • 2003.-2003.: suradnica u Laboratoriju za kontrolu kvalitete lijekova, bene-Arzneimittel GmbH, Munchen, Njemačka

Boravci na stranim institucijama:

 • Travanj-svibanj 2007.- School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija
 • Studeni 2004.- ožujak  2006. School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija
 • Lipanj-srpanj 2005. Faculty of Pharmacy, University of Navarra, Pamplona, Španjolska
 • Listopad- prosinac 2001. School of Pharmacy, University of London, London, Velika Britanija

Projekti:

 • Suradnik na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Učinci mediteranske (dalmatinske) prehrane na tijek metaboličkog sindroma (2008-2012., broj projekta: 006-0000000-3521)
 • Suradnik na projektu Sveučilišna potpora istraživanju Učinci mediteranske (dalmatinske) prehrane na tijek metaboličkog sindroma (2014.)
 • Suradnik na projektu „Glikozilacija plazmatskih proteina u razumijevanju dijabetesa tipa 1“ (2014.-2016.)
 • Voditeljica istraživanja u potpori Sveučilišta u Zagrebu: Utjecaj potencijalno neprikladnih lijekova na kliničke ishode u bolesnika starije životne dobi (2016.)

Nagrade i priznanja:

 • Young Investigator Poster Award na Pre-Satellite Symposium for and by PhD students and Young Post-Docs na 3rd Pharmaceutical Sciences World Congress 2007. godine u Amsterdamu, Nizozemska.
 • Nagrada za poster prezentaciju na 5. hrvatskom dijabetološkom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem 2013. godine u Puli, Hrvatska.
 • Nagrada za najbolju usmenu prezentaciju na 31st International Symposium on Diabetes and Nutrition 2013. godine u Dubrovniku, Hrvatska.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatske ljekarničke komore

Ostalo:

 • Članica je ispitne komisije na stručnom dijelu stručnog ispita za magistre farmacije (Farmakoterapija). 
 • Akreditirani voditelj radionica iz područja kliničke farmacije („Clinical pharmacy teaching programe”, School of Pharmacy, University College London, London, studeni 2007.)
 • Akreditirani edukator iz područja konzultacijskih vještina (“Consultation skills Workshop for Pharmacists”, School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, University of Brighton, Brighton, rujan 2007.)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)