Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Hrvoje Rimac

E-mail: hrimac@pharma.hr
Telefon: 01 4813 677
Adresa: Zavod za farmaceutsku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Hrvoje Rimac

Profil

Hrvoje Rimac, mag. pharm, mag. ing. biotechn. zaposlen je kao asistent na Zavodu za farmaceutsku kemiju. Sudjelovao je u izvođenju nastave kolegija diplomskog studija Farmaceutska kemija 1, Biokemija lijekova, Dizajniranje novih lijekova te Biokemijske osnove toksičnosti endobiotika i ksenobitoka. Područje znanstveno-istraživačkog interesa obuhvaća spektrofotometriju i kromatografiju te sintezu derivata hidroksiureja i statističko modeliranje i vizualizaciju bioloških učinaka flavonoida.

Obrazovanje:

 • 2015.-danas: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj lijekova
 • 2012.-danas: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij
 • 2013. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij molekularne biotehnologije, akademski stupanj: magistar inženjer molekularne biotehnologije.
 • 2011. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 2012.-danas: asistent na Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • Rujan-prosinac 2014. Nacionalni institut za agronomska istraživanja INRA (mentorstvo dr. sc. Claire Dufour), Avignon, Francuska

Projekti:

 • Suradnik je na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Biološki aktivni spojevi, metaboliti i QSAR (2007.-2013., broj projekta 0061117-1237) i uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost: Metabolizam i interakcije biološki aktivnih spojeva i QSAR (2015.-2018., broj projekta UIP-2014-09-5704) te dvije Sveučilišne potpore: Strukturna osnova flavonoida odgovorna za metaboličke i distribucijske interakcije te antiagregacijski učinak (2013.) i Derivati primakina i cimetne kiseline kao potencijalni citostatici (2014.)

Nagrade i priznanja:

 • Stipendija Grada Zagreba kao jednom od najboljih zagrebačkih studenata.
 • Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta tijekom studija kao jednom od najboljih studenata na godini.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju (2016.-danas)
 • Član Hrvatskog kemijskog društva (2014.-danas)
 • Član Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (2014.-danas)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)