Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Grozdana Harapin

E-mail: gharapin@pharma.hr
Telefon: 01 6394 457
Adresa: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

Grozdana  Harapin

Profil

Tehnički suradnik na Zavodu za opću i anorgansku kemiju.

Biografija

Od 1989. godine radi kao tehnički suradnik na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.