Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

dr. sc. Dario Kremer

E-mail: dkremer@pharma.hr
Telefon: 01 4619 422
Adresa: Farmaceutski botanički vrt "Fran Kušan"
Schrottova 39, 10000 Zagreb

dr. sc. Dario Kremer

Profil

dr. sc. Dario Kremer zaposlen je kao Voditelj – upravitelj Farmaceutskog botaničkog vrta "Fran Kušan" na Zavodu za farmaceutsku botaniku s Farmaceutskim botaničkim vrtom "Fran Kušan". Kao voditelj drugog po veličini i uređenosti sveučilišnog botaničkog vrta u Hrvatskoj vodi računa o očuvanju i obogaćivanju biljnog fonda Vrta koji danas broji oko 1000 različitih biljnih vrsta od kojih je preko 650 otrovno i/ili ljekovito.

Obrazovanje:

 • 2003. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo
 • 2001. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo
 • 1994. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: diplomirani inženjer šumarstva

Radno iskustvo:

 • 2004.-danas: voditelj – upravitelj Farmaceutskog botaničkog vrta "Fran Kušan" na Zavodu za farmaceutsku botaniku s Farmaceutskim botaničkim vrtom "Fran Kušan" Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997.-2004.: znanstveni novak u Zavodu za šumarsku genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.-1997.: nastavnik šumarskih stručnih predmeta u Srednjoj školi "Matije Antuna Reljkovića", Slavonski Brod
 • 1995.-1997.: stručni suradnik na Ugovor o djelu u Šumariji Trnjani i Šumariji Slavonski Brod, J. p. "Hrvatske šume" Zagreb
 • 1994.-1995.: pripravnik-revirnik u Šumariji Trnjani, J. p. "Hrvatske šume" Zagreb

Boravci na stranim institucijama:

 • U više navrata kraće vrijeme boravio u Institutu za biljne znanosti, Zavod za fiziologiju bilja, Sveučilište Karl-Franzens u Grazu, Austrija

Projekti:

 • Voditelj jednog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Mikromorfološka i kemotaksonomska istraživanja nekih vrsta porodice Lamiaceae (2008.-2012., broj projekta: 006–0000000–3178), suradnik na nekoliko drugih znanstvenih projekata.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko botaničko društvo, Hrvatsko ekološko društvo, Kanadsko-hrvatsko akademsko društvo, Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (AMA-FBF)

Ostalo:

 • 2012. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni savjetnik u području prirodnih znanosti, polje biologija
 • 2009. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni savjetnik u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)