Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala

E-mail: cjakobus@pharma.hr
Telefon: 01 4870 267
Adresa: Zavod za fizikalnu kemiju
Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala

Profil

Dr. sc. Cvijeta Jakobušić Brala zaposlena je kao docentica na Zavodu za fizikalnu kemiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Fizikalna kemija 1 i 2, i izbornog kolegija Fizikalne kemijske metode u biomedicinskim istraživanjima. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je istraživanje kinetike i mehanizma reakcija biomedicinski važnih  antioksidansa.

Obrazovanje

 • 2011. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor prirodnih znanosti (kemija)
 • 2000. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo

 • 2016. – danas: docentica na Zavodu za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012.- 2016.: viša asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003.-2012.: asistentica-znanstvena novakinja na Zavodu za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2001.-2003.: asistentica na Zavodu za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000.-2001.: pripravnički staž za farmaceute u Gradskoj ljekarni Dubrovnik

Boravci na stranim institucijama

 • rujan  2002., Farmaceutski fakultet, Charles University, Hradec Kralove

Projekti

 • suradnik na dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Interakcije nitrozospojeva s biomedicinski važnim molekulama (2002.-2005., broj projekta: 0006431) i Fizikalno kemijske interakcije biomedicinski važnih prirodnih antioksidansa (2007.-2012., broj projekta: 006-0063082-0354)

Nagrade i priznanja

 • Stipendija  "Za   žene   u   znanosti",   korporacije   L'Oreal   Adria d.o.o. i  Hrvatskog  povjerenstva  za  UNESCO  pri  Ministarstvu  kulture, 2012.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • Royal Society of Chemistry (2009.-2010.)

 

 


Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)