Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Biljana Nigović

E-mail: bnigovic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 453
Adresa: Zavod za analitiku i kontrolu lijekova
A. Kovačića 1, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Biljana Nigović

Profil

dr. sc. Biljana Nigović zaposlena je kao redovita profesorica u trajnom zvanju i predstojnica Zavoda za analitiku i kontrolu lijekova. Voditeljica je kolegija diplomskog studija Analitika lijekova, kolegija Kontrola kakvoće lijekova, Odabrane instrumentalne metode u analitici topičkih pripravaka, Analitika i toksikologija pomoćnih tvari u lijekovima i Analitički postupci u identifikaciji krivotvorenih farmaceutskih proizvoda na poslijediplomskim specijalističkim studijima i kolegija doktorskog studija Polimorfizam lijekova. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih elektroanalitičkih, kapilarnoelektroforetskih i kromatografskih metoda te dizajn nanosenzora za analizu lijekova.

Obrazovanje:

 • 1992. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1989. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Farmaceutske znanosti, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1987. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: diplomirani inženjer farmacije (magistar farmacije)

Radno iskustvo:

 • 2012.-danas: redovita profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007.-2012.: redovita profesorica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002.-2007.: izvanredna profesorica na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997.-2002.: docentica na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.-1997.: viša asistentica na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992.-1995.: Pliva, Istraživački institut, Zagreb
 • 1987.-1992.: asistentica na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • 1988. Fakultät für Chemie, Ruhr-Universität Bochum, Njemačka

Projekti:

 • voditeljica projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Istraživanje novih metoda u analitici ljekovitih i bioaktivnih tvari (2007.-2013., broj projekta: 006-0061117-1240), voditeljica istraživanja u potpori Sveučilišta u Zagrebu: Nanosenzori i nove metode analize lijekova i bioaktivnih molekula (2016.), Razvoj i primjena novih metoda analize lijekova i bioaktivnih molekula u kompleksnim uzorcima (2015., BM088), Razvoj nanosenzora i naprednih analitičkih metoda za određivanje lijekova (2014., BM1.6), Nove elektroanalitičke, kapilarnoelektroforetske i kromatografske metode za kontrolu lijekova i dodataka prehrani (2013., Z1.1.2.4), voditeljica stručnog edukacijskog projekta Pliva d.d.-FBF: Kromatografija (2007.), suradnica na sedam domaćih i tri međunarodna znanstveno-istraživačka projekta (1987.-danas)

Nagrade i priznanja:

 • Pozvani recenzent za preko stotinu znanstvenih radova u istaknutim međunarodnim znanstvenim časopisima (J. Pharm. Biomed. Anal., J. Electroanal. Chem., Electrochim. Acta, Bioelectrochemistry, Talanta, Sensor Actuat. B: Chem., Anal. Lett., Anal. Sci., J. AOAC Int., J. App. Electrochem., Spectrochim. Acta, Monatsh. Chem., J. Agric. Food Chem., J. Electrochem. Sci. Eng., J. Liq. Chrom. Rel. Technol., Int. J. Environ. Anal. Chem. itd.)
 • Stipendija za kongres Thirteenth European Crystallographic Meeting, Trieste, Italy, 1991.
 • Stipendija za kongres Computational Methods in Chemical Design, Molecular Modeling, Theory and Experiment, Elmau, Germany, 1990.

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Povjerenstva za farmakopeju Agencije za lijekove i medicinske proizvode (2014.-danas)
 • Član Matičnog odbora za polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije (2013.-danas)
 • Član Uredničkog odbora znanstvenog časopisa ISRN Pharmaceutics (2010.-danas)
 • Član American Nano Society (2010.-danas)
 • Član Vijeća Hrvatske ljekarničke komore (2007.-2011.)
 • Član Sekcije za analitiku lijekova Hrvatskog farmaceutskog društva (2002.-2012.)

Ostalo:

 • Voditeljica šezdeset diplomskih radova i tri studentska istraživačka rada nagrađena Rektorovom nagradom
 • Voditeljica tri doktorska rada i deset specijalističkih radova u poslijediplomskom studij
 • Znanstveno povjerenstvo Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006.-2014., 2016.-danas)
 • Nastavno povjerenstvo Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2003.-2006.)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)