Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković

E-mail: bblazekovic@pharma.hr
Telefon: 01 4394 793
Adresa: Zavod za farmakognoziju
Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb

izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković

Profil

dr. sc. Biljana Blažeković zaposlena je kao docentica na Zavodu za farmakognoziju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Farmakognozija 1 i 2 i Izolacija bioaktivnih prirodnih produkata te kolegija poslijediplomskih specijalističkih studija Prirodni produkti u otkrivanju i razvoju lijekova, Eterična ulja u farmaciji: kakvoća, učinkovitost i sigurnost primjene te Toksikološki aspekti u fitofarmaciji (nositelj kolegija).  Njezin znanstveno-istraživački interes usmjeren je na ljekovite i aromatične biljke te prirodne produkte kao izvore novih ljekovitih tvari. Bavi se farmakobotaničkim  istraživanjima, fitokemijskim istraživanja, istraživanjima biološke aktivnosti u in vitro i in vivo modelima kao i kontrolom kakvoće ljekovitih biljnih droga i fitopreparata.

Obrazovanje:

 • 2011. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 2013. – danas: docentica na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011. – 2013.: viša asistentica na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003. – 2011.: asistentica na Zavodu za farmakognoziju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • višekratni kraći boravci tijekom  2012. i 2013. Institut za farmaceutske znanosti – Zavod za farmakognoziju Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Austrija)
 • lipanj 2009. China Academy of Chinese Medical Sciences u Pekingu (Kina)
 • travanj-lipanj 2008. Institut za farmaceutske znanosti – Zavod za farmakognoziju Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Austrija)
 • travanj-srpanj 2007. Institut za farmaceutske znanosti – Zavod za farmakognoziju Sveučilišta Karl-Franzens u Grazu (Austrija)

Projekti:

 • Suradnica na projektima Sveučilišta u Zagrebu: 1) Istraživanje biomedicinskog potencijala sekundarnih biljnih metabolite (2014.) i 2) Fitokemijska karakterizacija i biološki učinci ljekovitog bilja s primjenom u tradicionalnoj medicini (2013.)
 • Suradnica na FP7 projektu RegPot INTEGRA-Life Integrating research in molecular life sciences at the University of Zagreb (2013.-2017., broj projekta: 315997)
 • Suradnica na hrvatsko-austrijskom znanstvenoistraživačkom projektu Investigations of herbal medicinal products and pure natural compounds for prevention and treatment of aging diseases (2012.-2013.)
 • Suradnica na dva projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: 1) Biološki aktivni spojevi i QSAR (2002.-2005., broj projekta: 0006541) i 2) Bioaktivne prirodne tvari: izolacija, karakterizacija i biološki učinci (2007.-2013., broj projekta: 006-0061117-1238)

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko farmaceutsko društvo
 • Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)
 • International Society for Ethnopharmacology
 • Good Practice in Traditional Chinese Medicine (GP-TCM) Research Association

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)