Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković

E-mail: ahulina@pharma.hr
Telefon: 01 6394 787
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković

Profil

Andrea Hulina, mag. med. biochem., zaposlena je kao asistentica Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Biokemija, Opća klinička biokemija, Klinička biokemija organa i organskih sustava, Klinička biokemija s hematologijom i Molekularna dijagnostika.

Obrazovanje:

 • 2013. – danas: poslijediplomski studij farmaceutsko-biokemijske znanosti,  Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: magistra medicinske biokemije

Radno iskustvo:

 • 2012. - danas: asistentica  na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011. – 2012. pripravnički staž, Klinika za dječje bolesti, Zagreb
 • 2010. – 2011. vanjski suradnik na vježbama za studente, Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projekti:

 • Suradnik na projektu „Aktivacija TLR2 i TLR4 receptora izvanstaničnim Hsp70 proteinom“ (projekt BM1.7 potpora Sveučilišta u Zagrebu)

Nagrade i priznanja:

 • 2007.  Rektorova nagrada za studentski rad “Antifungalni učinci stereoizomera mentola in vitro“
 • 2005. – 2010. stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske tijekom diplomskog studija u katergoriji A

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • 2012. Hrvatska komora medicinskih biokemičara (HKMB)
 • 2012. Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB) - članstvo u Federation of European Biochemical Societies (FEBS) i International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)
 • 2011. Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) - članstvo u European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) i International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)