Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Andrea Čeri

E-mail: aceri@pharma.hr
Telefon: 01 6394 780
Adresa: Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju
Domagojeva 2, 10000 Zagreb

Profil

Andrea Čeri, mag. med. biochem.,  zaposlena je kao asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Biokemija, Opća klinička biokemija, Klinička biokemija organa i organskih sustava II, Uzgoj stanica i staničnih linija, Molekularna dijagnostika, Farmakogenetika te Klinička biokemija s hematologijom.

Obrazovanje

 • 2015. – danas: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti
 • 2008. – 2013. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: magistra medicinske biokemije

 

Radno iskustvo

 • 2016. – danas: asistentica na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014. – 2015. pripravnički staž za zdravstvene djelatnike na Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 • 2014. vanjski suradnik u nastavi vježbi na Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Projekti

 • 2015. – 2019. suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Genski polimorfizmi i ishemijski moždani udar u djece“ (broj projekta: IP 2014-09-2047, glavni istraživač: prof. dr. sc. Renata Zadro)
 • 2017. suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori Sveučilišta u Zagrebu „Ekspresija gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenaze i glikoliza u stanicama karcinoma dojke“ (glavni istraživač: prof. dr. sc. József Petrik)
 • 2016. suradnik u kratkoročnoj financijskoj potpori Sveučilišta u Zagrebu „Utjecaj ekspresije i stanične lokalizacije GAPDH-a na apoptozu i mitogena svojstva stanica karcinoma dojke“ (glavni istraživač: prof. dr. sc. József Petrik)

 

Nagrade i priznanja

 • Rujan 2012. pohvala za postignut izvrstan uspjeh tijekom studija na proslavi 130. godišnjice Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
 • 2011. – 2013. stipendija Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • 2008. – 2010. stipendija Grada Zagreba

 

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima

 • Hrvatska komora medicinskih biokemičara (2015. – danas)
 • Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (2013. – danas)
 • Društvo prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013. – danas)

 

Ostalo

 • 2017. – 2019. član Studentskog zbora Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2015. položen stručni ispit za magistre medicinske biokemije

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)