Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan

E-mail: adomijan@pharma.hr
Adresa: Zavod za farmaceutsku botaniku
Schrottova 39, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan

Profil

dr. sc. Ana-Marija Domijan zaposlena je kao izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku botaniku. Nositelj je kolegija diplomskog studija Stanična biologija s genetikom. Područje njezina znanstveno-istraživačkog interesa je ispitivanje mehanizama toksičnosti otrova prirodnog podrijetla, prvenstveno mikotoksina.

Obrazovanje:

 • 2005. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2001. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij iz područja prirodnih znanosti, polje biologija (toksikologija), akademski stupanj: magistar znanosti u području prirodnih znanosti, polje biologija (toksikologija)
 • 1997. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij medicinske biokemije, akademski stupanj: dipl. ing. medicinske biokemije           

Radno iskustvo:

 • 2013.-danas: izvanredna profesorica na Zavodu za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2013.: docentica na Zavodu za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006.-2008.: viša asistentica u Jedinici za toksikologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 1998.-2006.: znanstveni novak u Jedinici za toksikologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Boravci na stranim institucijama:

 • Ožujak-kolovoz 2009. i travanj-rujan 2010. Institute of Neurology, University College London; PostDoc stipendija Hrvatske zaklade za znanost
 • Svibanj-srpanj 2007. Institut za javno zdravstvo Sveučilište u Kopenhagenu; PostDoc stipendija „Environmental cancer risk, nutrition and individual susceptibility – ECNIS“ projekta (FP6)
 • Studeni 1998. Institut za toksine i mikotoksine, Bari, Italija; bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja s Republikom Italijom

Projekti:

 • Suradnik na tri znanstveno-istraživačka projekta financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (Ministarstva znanosti i tehnologije RH): Toksični učinci mikotoksina na ljude i životinje (2007.-2012., br. projekta 022-0222148-2142), Djelovanje mikotoksina na čovjeka i životinje (2002.-2006., br. projekta 0022018) i Mikotoksini i njihov utjecaj na čovjeka i životinje (1995.-2001., br. projekta 00220106)
 • Suradnik na međunarodnom projektu u sklopu bilateralne znanstveno-istraživačke suradnje s Republikom Italijom: Mikotoksini kao uzročnici raka jednjaka (1998.-2001.)
 • Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta PostDoc stipendija Hrvatske zaklade za znanost: Neurotoksičnost mikotoksina fumonizina B1 (2009.-2010.)
 • Suradnik na projektima financiranim od Sveučilišta u Zagrebu (Sveučilišne potpore za financiranje istraživačke djelatnosti): Aktivacija TLR2 i TLR4 receptora izvanstaničnim
 • Hsp70 proteinom (2014., br. projekta BM 1.7) i Interakcije toksičnih metabolita aerogenih plijesni i njihov mogući utjecaj na zdravlje ljudi (2013.-2014.)

Nagrade i priznanja:

 • 2008. Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada mladom znanstveniku s najvećim brojem znanstvenih radova objavljenih u prethodnoj kalendarskoj godini u znanstvenim časopisima koji se referiraju u selektivnim tercijarnim publikacijama CC, SCI i/ili SSCI
 • 2007. Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za znanstveni rad objavljen u Arhivu za higijenu rada i toksikologiju, a koji je citiran najmanje 7 puta u SCI i/ili SSCI
 • 2006. Godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada mladom znanstveniku s najvećim brojem znanstvenih radova objavljenih u 2005. godini u časopisima koji se referiraju u selektivnim tercijarnim publikacijama CC, SCI i/ili SSCI
 • 2006. Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za znanstveni rad iz područja biomedicinskih znanosti objavljen u akademskoj godini 2005./2006. godini

Članstvo u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Član Hrvatskog toksikološkog društva
 • Član Hrvatskog društva biokemičara i molekularnih biologa

Usavršavanja:

 • 20.-22. 10. 2014. „InnoMol Bioimaging Workshop“, Institut Ruđer Bošković
 • 3.-7. 11. 2003. metodološki tečaj „DNA i RNA“; Institut Ruđer Bošković
 • 5.-13. 10. 2002. „Ljetna škola o procjeni rizika-RASS IX“; International Union of Toxicology (IUTOX)
 • 29. 8.-9. 9. 2000. „Regional Training Workshop on Development of Quality Assurance for Mycotoxin Analysis of Food and Feed“; IAEA i FAO

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)